Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου

TRUSTe

Πολιτική TRACOM για τα Δεδομένα και Ιδιωτικό Απόρρητο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 13 Νοεμβρίου 2020

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

Η TRACOM Corporation, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως Όμιλος TRACOM (εφεξής συλλογικά «TRACOM», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), δεσμεύεται για την προστασία των δικαιωμάτων και του απορρήτου κάθε ατόμου που συμμετέχει στις υπηρεσίες μας. Η TRACOM δεν πωλεί, μισθώνει ή ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε κανέναν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για συγκεκριμένους ιστότοπους σε ιδιοκτησία και διαχείριση της TRACOM και περιγράφει τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, διασφάλισης και κοινής χρήσης από την TRACOM των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στους παρακάτω ιστότοπους: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com, και https://www.socialstylenavigator.com, (εφεξής συλλογικά «Συστήματα TRACOM»). Περιγράφει επίσης τις επιλογές που σας παρέχονται αναφορικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες.

Πρότυπες συμβατικές ρήτρες ΕΕ & ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, Ασπίδα προστασίας

Η TRACOM βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες (απόφαση 2010/87/ΕΕ), οι οποίες ισχύουν με κάθε οργανισμό πελάτη, ως μηχανισμός μεταφοράς προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ. Η TRACOM επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει, στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ)

Επιπλέον, η TRACOM συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με τα πλαίσια ασπίδας προστασίας των ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Η TRACOM δεσμεύεται να υποβάλλει όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από χώρες μέλη της, Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, αντίστοιχα, με βάση το πλαίσιο ασπίδας προστασίας, στις ισχύουσες αρχές του πλαισίου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλαίσιο ασπίδας προστασίας, επισκεφθείτε τη λίστα ασπίδας προστασίας του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/

Η TRACOM είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, στο πλαίσιο κάθε πλαισίου ασπίδας προστασίας, και στη συνέχεια μεταβιβάζει σε τρίτο που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό της. Η TRACOM συμμορφώνεται με τις αρχές της ασπίδας προστασίας για όλες τις περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ, το, Ηνωμένο Βασίλειο, και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω διατάξεων περί ευθύνης μεταβίβασης.

Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή προωθούνται αναφορικά με τα πλαίσια Ασπίδας Προστασίας, η TRACOM είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η TRACOM ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νομικά αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης απαιτήσεων για την εθνική ασφάλεια ή την εφαρμογή του νόμου.

Εάν έχετε ένα άλυτο πρόβλημα απορρήτου ή χρήσης δεδομένων που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον τρίτο πάροχο επίλυσης διαφορών με έδρα τις ΗΠΑ (δωρεάν) στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που περιγράφονται πληρέστερα στον ιστότοπο της ασπίδας προστασίας στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, ενδέχεται να δικαιούστε επίκληση δεσμευτικής διαιτησίας όταν άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχουν εξαντληθεί

Πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά και πώς τις χρησιμοποιούμε

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τους παρακάτω τύπους προσωπικών δεδομένων:

Η TRACOM παραδίδει υπηρεσίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης στους πελάτες μας. Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με μεμονωμένα άτομα. Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, τα παρακάτω:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας (π.χ. όνομα και επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου (μόνο για διαχειριστές)) Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για: (i) να σας ταυτοποιήσουν, (ii) επικοινωνία μαζί σας και απόκριση στα αιτήματά σας, (iii) την παροχή των υπηρεσιών μας.

 • Δημογραφικές πληροφορίες Προαιρετικό (π.χ. Χώρα, εργασία, επίπεδο εργασίας, τομέας, ηλικιακό εύρος, φύλο). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται (i) για στατιστική ανάλυση (ii) για τη βελτίωση των προϊόντων μας.

 • Πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ερωτήσεις ασφάλειας και απαντήσεις). Αυτό μας επιτρέπει να σας χορηγήσουμε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

 • Πληροφορίες συμπεριφοράς (π.χ. αποκρίσεις αξιολόγησης). Αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχει η TRACOM.

 • Στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνεται μια προαιρετική ερώτηση εθνότητας (μόνο για τους ερωτηθέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για: (i) στατιστική ανάλυση, (ii) βελτίωση των προϊόντων μας.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να ελέγξουμε την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αξιολόγησης που συλλέγονται σε αναφορές προφίλ εκπαιδευόμενων, που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Ο εργοδότης σας έχει έρθει σε επαφή με την TRACOM προκειμένου να καταστήσει τις υπηρεσίες μας διαθέσιμες σε συγκεκριμένα άτομα («Εκπαιδευόμενους») για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αν είστε Εκπαιδευόμενος και δεν επιθυμείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να σας διατεθεί ένα δείγμα αναφοράς προφίλ Εκπαιδευόμενου. Αυτό θα μειώσει την εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών σε εσάς. Αν σας έχει ζητηθεί να παράσχετε σχόλια σχετικά με κάποιον συνάδελφό σας αλλά δεν επιθυμείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, ο Εκπαιδευόμενος δεν θα έχει το όφελος των πολύτιμων σχολίων σας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Η TRACOM χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως τα Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστότοπούς μας προκειμένου να αναλύει τάσεις, να διαχειρίζεται τον ιστότοπο, να παρακολουθεί την κίνηση των χρηστών εντός του ιστότοπου και να συλλέγει δημογραφικές πληροφορίες για τη γενική βάση των χρηστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies, για παράδειγμα, για τη διαχείριση περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και των προτιμήσεων χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των cookies σε ατομικό επίπεδο προγράμματος περιήγησης. Εάν απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αλλά η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες ή περιοχές του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Όπως ισχύει στους περισσότερους ιστότοπους, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), σελίδες αναφοράς/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας ή/και δεδομένα περιήγησης με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες ή λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Αναλύουμε τακτικά τις αποκρίσεις αξιολόγησης και τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και τις απαντήσεις σχετικά με την εθνότητα, και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από την TRACOM για την ενημέρωση και την επικύρωση των αξιολογήσεών μας και δημοσιεύονται περιστασιακά, μόνο σε συνοπτική μορφή, σε αναφορές ερευνών σχεδιασμένες για γενική κυκλοφορία. Στις αναφορές αυτές δεν ταυτοποιούνται άτομα. Συγκεκριμένοι οργανισμοί αναγνωρίζονται μόνο εάν λάβουμε προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον οργανισμό.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με ένα άτομο ή από αυτό, θεωρούνται εμπιστευτικά από την TRACOM. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (Διαχειριστές και Συντονιστές της TRACOM, Διαχειριστές και Συντονιστές πελατών) έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αφού οι ατομικές αναφορές προφίλ εκπαιδευόμενων παραδοθούν στους εκπαιδευόμενους, στους διαχειριστές ή στους συντονιστές, το υλικό αυτό δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της TRACOM.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την TRACOM. Τηρούμε γενικώς αποδεκτά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλετε σε εμάς, τόσο κατά τη μετάδοση, αλλά και μετά τη λήψη τους από εμάς. Όταν εισάγετε προσωπικά δεδομένα, κρυπτογραφούμε τη μετάδοση αυτών των στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL). Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Internet ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε απόλυτη ασφάλεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση tracomlearning@tracom.com.

Σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευσης, συνένωσης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, ρευστοποίησης ή άλλης αντίστοιχης συναλλαγής στην οποία συμμετέχει η TRACOM, ενδέχεται να μεταφέρουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα στη διάδοχο εταιρεία. Θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή/και με μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία ή στις χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τυχόν επιλογές που μπορεί να έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Νομική υποχρέωση αποκάλυψης

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα εάν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, όπως για λόγους συμμόρφωσης με μια κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, όταν θεωρούμε καλή τη πίστει, ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, για τη διερεύνηση απάτης ή για την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα ή σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, με την προηγούμενη έγκρισή σας.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Η TRACOM σέβεται τον έλεγχό σας στα προσωπικά σας δεδομένα και, κατόπιν αιτήματος, η TRACOM θα επιβεβαιώσει εάν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς και θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας, και θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας δοθεί εντολή για αφαίρεσή τους από τον πελάτη της TRACOM ή από εσάς (σε περιορισμένες περιπτώσεις).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το αίτημά σας, για παράδειγμα εάν παρεμβαίνει στις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, επηρεάζει νομικά θέματα, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα σας δώσουμε μια εξήγηση.

Εάν είστε αντικείμενο μιας από τις αξιολογήσεις από πολλούς βαθμολογητές, θα σας ζητήσουμε να προσκαλέσετε άτομα να συμμετάσχουν ως βαθμολογητές σας. Θα σας ζητήσουμε τα ονόματά τους και τις διευθύνσεις email τους. Θα στείλουμε στους βαθμολογητές σας μία φορά ένα email προσκαλώντας τους να επισκεφθούν τον ιστότοπο αξιολόγησης και, προαιρετικά, θα τους στέλνουμε υπενθυμίσεις κατά διαστήματα. Η TRACOM αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά με μοναδικό σκοπό την αποστολή αυτών των email και τη μέτρηση της προόδου των αξιολογητών σας στις αποκρίσεις αξιολόγησης.

Η TRACOM ακολουθεί τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον GDPR, οι άνθρωποι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για την προστασία προσωπικών δεδομένων ακολουθώντας τις οδηγίες για καθένα από τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, προβολής και αλλαγής των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα της TRACOM. Η διαδικασία για να γίνει αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον ιστότοπο και τον ρόλο του χρήστη, ως εξής:

  MAX (www.tracommax.com)
  Διαχειριστές του πελάτη
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένοι, μέσω της οθόνης επεξεργασίας (Edit) του κάθε ατόμου.
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης My Information Edit (Διόρθωση των στοιχείων μου).

  Συντονιστές
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης My Information Edit (Διόρθωση των στοιχείων μου).

  Εκπαίδευση TRACOM (www.tracomlearning.com)
  Εκπαιδευόμενοι/Βαθμολογητές
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης Change My Information (Αλλαγή των στοιχείων μου).
  – Οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν τη μέθοδο πρόσβασης των Κωδικών Έρευνας πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διαχειριστή του Πελάτη τους για να αλλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή του Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης που έχουν σταλεί.

  Περιηγητής SOCIAL STYLE (www.socialstylenavigator.com)
  Εκπαιδευόμενοι
  – Μπορούν να δουν/διορθώσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα μέσω της οθόνης Change My Information (Αλλαγή των στοιχείων μου).

 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να ξεχαστείς)

  Η TRACOM θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα έως ότου κάποιος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του πελάτη μας να ενημερώσει την TRACOM, γραπτώς, να αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα.

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα της TRACOM. Οποιοδήποτε αίτημα προς την TRACOM για αφαίρεση προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή του Πελάτη. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα κάποιος (Εκπαιδευόμενος, Βαθμολογητής, Διαχειριστής ή Συντονιστής), έρχεται σε επαφή με τον Διαχειριστή του Πελάτη προκειμένου να ζητήσει την αφαίρεση των προσωπικών του/της δεδομένων. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή του Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης που σας έχουν σταλεί. Κατόπιν ειδοποίησης από τον Διαχειριστή του Πελάτη, η TRACOM θα αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου από τα συστήματα της TRACOM.

 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα συστήματα της TRACOM. Οποιοδήποτε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή του Πελάτη, με χρήση της διαδικασίας που αναφέρεται στο τμήμα «Το δικαίωμα να ξεχαστείς», παραπάνω.

 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα από τα συστήματα TRACOM σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, ώστε να μπορούν αυτά στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για διάφορους άλλους σκοπούς. Οποιοδήποτε αίτημα για λήψη προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή του Πελάτη, με χρήση της παρακάτω διαδικασίας:

  1. Κάποιος (Εκπαιδευόμενος, Βαθμολογητής, Διαχειριστής ή Συντονιστής) έρχεται σε επαφή με τον Διαχειριστή του Πελάτη προκειμένου να ζητήσει τη λήψη των προσωπικών του/της δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Το όνομα και η διεύθυνση email του Διαχειριστή του Πελάτη βρίσκονται στα email πρόσκλησης και υπενθύμισης που σας έχουν σταλεί.

  2. Ο Διαχειριστής του Πελάτη υποβάλλει ένα αίτημα στην TRACOM γραπτώς ώστε τα προσωπικά δεδομένα γίνουν διαθέσιμα για ένα άτομο.

  3. Η TRACOM αξιολογεί το αίτημα για να φροντίσει να εκπληρωθεί αυτό. Αν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος για τη μη εκπλήρωση του αιτήματος, η TRACOM θα ενημερώσει τον Διαχειριστή του Πελάτη, γραπτώς. Διαφορετικά, η TRACOM εκπληρώνει το αίτημα και προωθεί τις ζητούμενες πληροφορίες στον Διαχειριστή του Πελάτη, προκειμένου να παρασχεθούν στο άτομο.

 • Το δικαίωμα αντίρρησης

  Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στα συστήματα της TRACOM. Κάποιος κατονομάζεται από τον εργοδότη του/της για να συμμετέχει στις υπηρεσίες της TRACOM, σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του εργοδότη.

  Οποιοδήποτε αίτημα για αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων πρέπει να προέρχεται από έναν Διαχειριστή του Πελάτη, με χρήση της διαδικασίας που αναφέρεται στο τμήμα «Το δικαίωμα να ξεχαστείς», παραπάνω.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η TRACOM ενδέχεται να ενημερώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου, ώστε να αντανακλά αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Εάν κάνουμε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή θα σας ειδοποιήσουμε με email (στέλνεται στη διεύθυνση email που ορίζεται στον λογαριασμό σας) ή με ειδοποίηση σε αυτόν τον ιστότοπο, προτού η αλλαγή τεθεί σε ισχύ. Σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σε σχέση με το απόρρητο.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η παρούσα δήλωση συντάχθηκε για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στα προγράμματα της TRACOM να κατανοήσουν την πολιτική μας σχετικά με το απόρρητο και τη χρήση δεδομένων. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: tracomlearning@tracom.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111