Politica de confidenţialitate.

TRUSTe

Politica TRACOM privind confidențialitatea și protecția datelor

Data intrării în vigoare: 13 noiembrie 2020

Introducere și domeniu de aplicare a acestei politici de confidențialitate

TRACOM Corporation, care îşi desfășoară activitatea sub numele de TRACOM Group (în mod colectiv, „TRACOM”, „noi”, „pe noi” sau „al nostru”), se angajează ferm să protejeze drepturile și confidenţialitatea tuturor persoanelor care participă la serviciile noastre. TRACOM nu vinde, concesionează sau închiriază niciodată datele personale niciunei alte persoane. Această politică de confidenţialitate se aplică anumitor site-uri web deţinute și operate de către TRACOM și descrie modul în care TRACOM colectează, procesează, utilizează, securizează şi distribuie datele personale pe care le furnizaţi pe aceste site-uri web: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com, and https://www.socialstylenavigator.com, (colectiv „TRACOM systems”). De asemenea, descrie opțiunile care vă sunt puse la dispoziţie cu privire la modul în care noi utilizăm datele dvs. personale și la modul în care puteți accesa și actualiza aceste informații.

Clauze contractuale standard UE și Scut de confidențialitate UE-S.U.A. și Elveția-S.U.A

TRACOM se bazează pe Clauzele contractuale standard (hotărârea 2010/87/UE),care sunt în vigoare la organizația fiecărui client, ca mecanism pentru transferarea datelor cu caracter personal în afara UE.TRACOM procesează în Statele Unite ale Americii (S.U.A.) datele cu caracter personal pe care le primește.

În plus, TRACOM participă la Scutul de confidențialitate UE-S.U.A și Elveția-S.U.A şi şi-a certificat conformitatea cu cadrul acestui Scut, care este administrat de Departamentului de Comerț SUA. TRACOM se obligă să supună principiilor aplicabile ale programului toate datele cu caracter personal primite din țările membre ale Uniunii Europene (UE), Regatul Unit, și, respectiv, din Elveția, în temeiul acordului-cadru Scut de confidențialitate. Pentru a afla mai multe despre cadrul Scut de Confidențialitate, accesați Lista privind Scutul de Confidențialitate a Departamentului de Comerț SUA la adresa https://www.privacyshield.gov/.

TRACOM este responsabilă pentru procesarea datelor cu caracter personal pe care le primește, în cadrul fiecărui cadru Scut de confidenţialitate, precum și pentru transmiterile ulterioare de date către terții care acţionează ca agenți în numele său. TRACOM respectă principiile Scutului de confidențialitate pentru toate transmiterile de date cu caracter personal din UE, Regatul Unit și Elveția, inclusiv prevederile referitoare la obligațiile aferente transmiterii.

În ceea ce privește datele cu caracter personal primite sau transmise în temeiul acordului-cadru Scut de confidenţialitate, TRACOM se supune puterilor executive de reglementare ale Comisiei Federale pentru Comerţ a S.U.A. În anumite situații, este posibil ca societății TRACOM să i se solicite divulgarea de date cu caracter personal ca răspuns la cererile legitime din partea autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini anumite solicitări privind siguranța națională sau aplicarea legii.

Dacă aveți în continuare întrebări privind confidenţialitatea sau utilizarea datelor la care nu am răspuns în mod satisfăcător, contactaţi (în mod gratuit) prestatorul de servicii pentru soluționarea litigiilor, ca terță parte cu sediul în S.U.A., la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

În anumite situații, descrise mai pe larg pe site-ul web al Scutului de confidenţialitate https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, ați putea invoca arbitrajul obligatoriu în caz că aţi epuizat celelalte proceduri de soluționare a litigiilor.

Informațiile pe care ni le oferiți voluntar și cum le folosim

În general, procesăm următoarele tipuri de date personale:

TRACOM oferă servicii de evaluare și de instruire clienților noștri. Pe parcursul furnizării acestor servicii, colectăm date personale referitoare la și despre persoane. Datele personale includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Informații de contact (de exemplu, nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon (numai administratori)) Aceste informații sunt folosite pentru (i) a vă identifica (ii) a comunica cu dvs. și a răspunde solicitărilor dvs. (iii) a efectua serviciile noastre.

 • Informații demografice Opționale (de ex. țară, post, nivelul postului, industrie, interval de vârstă, sex). Aceste informații sunt folosite pentru (i) analiză statistică (ii) îmbunătățirea produselor noastre.

 • Informații de identificare (de exemplu, nume de utilizator, parolă, întrebări și răspunsuri de securitate). Acest lucru ne permite să vă acordăm accesul autorizat la serviciile noastre.

 • Informații comportamentale (de exemplu, răspunsuri de evaluare) Aceste informații colectate sunt folosite pentru a efectua serviciile oferite de TRACOM.

 • Datele personale sensibile colectate includ o întrebare opţională despre etnie (doar pentru respondenţii din Statele Unite). Utilizăm aceste informații pentru (i) analiza statistică (ii) îmbunătățirea produselor noastre.

Utilizăm datele personale pentru a autentifica accesul autorizat la site-urile noastre web și pentru a procesa datele de evaluare colectate în Rapoartele cursantului, utilizate de Cursanţi în cadrul sesiunilor de instruire în grup și individuală și a celor de coaching. Angajatorul dvs. a contractat TRACOM pentru a pune serviciile noastre la dispoziția anumitor persoane („Cursanții”), în scopul dezvoltării lor personale și profesionale. Dacă sunteți un Cursant și nu doriți să furnizați date personale, vă poate fi pus la dispoziție un Raport de profil al cursantului. Acest lucru va reduce aplicabilitatea informațiilor pentru dvs. Dacă vi s-a cerut să oferiți feedback despre un coleg, dar nu doriți să furnizați date personale, Cursantul nu va beneficia de feedbackul dvs. valoros.

Module cookie și alte tehnologii de urmărire

TRACOM utilizează tehnologii cum ar fi module cookie și tehnologii similare în cadrul site-urilor noastre web pentru a analiza tendințele, a administra site-ul web, a urmări mișcările utilizatorilor pe site-ul web și pentru a colecta informații demografice despre baza noastră de utilizatori, per ansamblu. Este posibil să utilizăm cookie-uri, de exemplu, pentru a gestiona sesiunile browser şi preferinţele utilizatorului. Utilizatorii pot controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual. Dacă respingeți cookie-urile, puteți utiliza site-ul nostru web în continuare, însă posibilitatea dvs. de a utiliza unele funcţii sau domenii de pe site-ul nostru web poate fi limitată.

Așa cum se întâmplă cu majoritatea site-urilor web, colectăm automat anumite informații și le stocăm în fișiere jurnal. Aceste informații pot include adrese IP (Protocol Internet), tipul de browser, furnizorul de servicii de internet (ISP), pagini de referință/ieșire, sistemul de operare, marcajul pentru dată și oră și/sau date privind fluxul de clicuri pentru a îmbunătăți serviciile noastre, analiza sau funcționalitatea site-ului.

Analizăm periodic evaluarea și răspunsurile demografice, inclusiv răspunsurile legate de etnie, iar rezultatele sunt utilizate de către TRACOM pentru a actualiza și valida evaluările noastre, ele fiind publicate ocazional, doar sub formă de rezumat, în rapoarte de cercetare destinate circulaţiei generale. Persoanele nu sunt identificate niciodată în aceste rapoarte. Anumite organizații sunt identificate doar dacă primim o aprobare prealabilă în scris din partea organizației.

Datele personale colectate despre sau de la o persoană sunt considerate confidenţiale de către TRACOM. Doar personalul autorizat (administratorii și facilitatorii TRACOM, administratorii și facilitatorii clientului) au acces la datele personale. Cu toate acestea, de îndată ce Rapoartele de profil ale cursanţilor au fost trimise cursanţilor clientului, administratorilor sau facilitatorilor, aceste materiale nu se mai află sub controlul TRACOM.

Securitatea datelor

Securitatea datelor dvs. personale este importantă pentru TRACOM. Respectăm standardele general acceptate pentru a proteja datele personale care ne sunt trimise, atât în timpul transmiterii, cât și în momentul primirii acestora. Atunci când introduceți datele personale, noi criptăm transmiterea informaţiilor respective utilizând tehnologia secure socket layer (SSL). Nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. Dacă aveți întrebări privind siguranţa datelor dvs. personale, ne puteţi contacta la tracomlearning@tracom.com.

În cazul vânzării activelor, fuziunii, consolidării, restructurării, reorganizării, lichidării sau altor tranzacții similare ce implică TRACOM, este posibil să transmitem unele date personale, parţial sau în totalitate, companiei succesoare. Veți primi o notificare prin e-mail și/sau o notificare evidentă pe site-ul nostru web cu privire la orice modificare privind proprietarul sau utilizările datelor dvs. personale, precum și la orice opțiuni aţi putea avea referitor la datele dvs. personale.

Divulgarea legală

Este posibil să divulgăm datele personale atunci când considerăm că o astfel de divulgare este impusă de lege, cum ar fi, pentru a da curs unei citații sau unei proceduri legale similare, atunci când considerăm cu bună credinţă că divulgarea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a proteja siguranța dvs. sau siguranța celorlalţi, pentru a investiga o fraudă sau pentru a răspunde unei solicitări guvernamentale sau a oricărei terţe părți, cu acordul dvs. prealabil.

Accesul la datele personale

TRACOM respectă controlul pe care îl aveți asupra datelor dvs. personale și, la cerere, TRACOM va confirma dacă procesăm informațiile pe care le-am colectat de la dvs. și vă vom furniza informații cu privire la faptul că deținem datele dvs. personale. Vom utiliza datele personale, după caz, pentru a respecta obligaţiile noastre legale, pentru a rezolva litigiile și a pune în aplicare acordurile noastre și le vom păstra până când vom primi instrucțiuni de eliminare a acestora de la clientul TRACOM sau de la dvs. (în circumstanțe limitate).

În anumite circumstanțe, nu vom putea să vă îndeplinim solicitarea, de exemplu dacă interferează cu obligațiile noastre de reglementare, afectează chestiuni juridice, nu vă putem verifica identitatea sau implică costuri sau eforturi disproporționate, dar în orice caz, vom răspunde la solicitare într-un interval de timp rezonabil și vă vom oferi o explicație.

Dacă participaţi la una dintre evaluările noastre cu evaluatori multipli, vă vom ruga să invitați alte persoane să participe în calitate de Evaluatori. Vă vom solicita numele și adresele de e-mail ale acestora. Vom trimite Evaluatorilor dvs. un singur e-mail prin care îi invităm să viziteze site-ul de evaluare și, opţional, le vom trimite memento-uri periodice. TRACOM stochează aceste informații în scopul exclusiv de a trimite aceste e-mailuri și de a măsura progresul Evaluatorilor dvs. privind răspunsul la evaluare.

TRACOM respectă cerințele privind confidențialitatea datelor din Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR), printre altele, în temeiul GDPR, persoanele fizice își pot exercita drepturile de confidențialitate a datelor, urmând instrucțiunile pentru fiecare dintre drepturile enumerate mai jos:

 • Dreptul de acces și de rectificare

  Persoanele fizice au dreptul de a accesa, vizualiza și modifica datele lor personale stocate în sistemele TRACOM. Procedura de urmat în acest caz variază în funcție de site-ul Web și de rolul utilizatorului, după cum urmează:

  MAX (www.tracommax.com)
  Administratori client
  - Pot vizualiza/edita datele personale ale altor persoane pentru care sunt autorizați prin intermediul ecranului Editare individuală.
  - Pot vizualiza/edita datele lor personale prin intermediul ecranului Editare informațiile mele.

  Facilitatori
  - Pot vizualiza/edita datele lor personale prin intermediul ecranului Editare informațiile mele.

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Cursanți/Evaluatori
  - Pot vizualiza/edita datele lor personale prin intermediul ecranului Modificare informațiile mele.
  - Cursanții care utilizează metoda de acces Coduri de sondaj trebuie să contacteze administratorul de clienți pentru a-și modifica datele personale. Numele Administratorului de clienți și adresa de e-mail se găsesc în invitație și memento e-mailuri.

  Navigator STIL SOCIAL (www.socialstylenavigator.com)
  Cursanți
  - Pot vizualiza/edita datele lor personale prin intermediul ecranului Modificare informațiile mele

 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

  TRACOM va păstra datele cu caracter personal până când un reprezentant autorizat al Clientului nostru va notifica în scris TRACOM să elimine datele cu caracter personal.

  Persoanele fizice au dreptul să solicite eliminarea datelor personale din sistemele TRACOM. Orice solicitare către TRACOM de a elimina datele personale trebuie să provină de la un Administrator de Client. Pentru a-și exercita acest drept, o persoană fizică (Cursant, Evaluator, Administrator sau Facilitator) contactează Administratorul Clientului pentru a solicita eliminarea datelor sale personale. Numele Administratorului de clienți și adresa de e-mail se găsesc în invitație și memento e-mailuri. După notificarea de la Administratorul Clientului, TRACOM va elimina datele personale ale persoanei respective din sistemele TRACOM.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

  Persoanele fizice au dreptul să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele TRACOM. Orice solicitare de restricționare a prelucrării datelor personale trebuie să provină de la un Administrator de Clienți utilizând procedura menționată mai sus în secțiunea Dreptul de a fi uitat.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

  Persoanele fizice au dreptul să primească datele lor personale din sistemele TRACOM într-un format utilizat în mod uzual, care poate fi citit de mașină, astfel încât să poată fi utilizat ulterior pentru o varietate de alte scopuri. Orice solicitare către TRACOM de a elimina datele personale trebuie să provină de la un Administrator de Client:

  1. O persoană fizică (Cursant, Evaluator, Administrator sau Facilitator) contactează Administratorul Clientului pentru a solicita primirea datelor sale personale într-un format care poate fi citit de mașină. Numele Administratorului de Client și adresa de e-mail se găsesc în invitație și memento e-mailuri.

  2. Un Administrator de Client transmite în scris către TRACOM o cerere cu privire la punerea la dispoziție a datelor personale pentru o persoană fizică.

  3. TRACOM evaluează cererea pentru a se asigura că poate fi îndeplinită. Dacă există vreun motiv pentru care cererea nu poate fi îndeplinită, TRACOM va notifica în scris Administratorul Clientului. În caz contrar, TRACOM îndeplinește solicitarea și transmite informațiile solicitate Administratorului Clientului pentru a le furniza persoanei fizice.

 • Dreptul de a obiecta

  Persoanele fizice au dreptul de a aproba sau de a dezaproba utilizarea datelor lor personale în sistemele TRACOM. O persoană fizică este desemnată de angajatorul său pentru a participa la serviciile TRACOM, în conformitate cu interesele legitime ale angajatorului.

  Orice solicitare de retragere a consimțământului trebuie să provină de la un Administrator de Clienți, utilizând procedura menționată mai sus în secțiunea Dreptul de a fi uitat.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Este posibil ca TRACOM să actualizeze această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările în practicile noastre privind informațiile. Dacă efectuăm modificări materiale, vă vom informa prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificată în contul dvs.) sau prin intermediul unei notificări pe acest site, înainte ca modificarea să intre în vigoare. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

Cum să ne contactați

Această declarație a fost pregătită pentru a ajuta participanții la programele TRACOM să înțeleagă politica noastră privind confidențialitatea și utilizarea datelor. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin e-mail la tracomlearning@tracom.com sau prin poștă la:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111