Politica de confidenţialitate.

TRUSTe

Politica TRACOM privind confidențialitatea și protecția datelor

Data intrării în vigoare: 15 septembrie 2023

Prezentarea și domeniul de aplicare pentru prezenta Politică privind confidențialitatea

Societatea TRACOM, care își desfășoară activitatea ca Grupul TRACOM (denumite colectiv „TRACOM”, „Noi”, „Nouă” sau „Al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre”), se angajează ferm să protejeze drepturile și confidențialitatea fiecărei persoane care participă la serviciile Noastre. TRACOM nu vinde, nu concesionează și nu închiriază niciodată nimănui date cu caracter personal. Prezenta politică de confidențialitate se aplică anumitor site-uri web deținute și operate de TRACOM și descrie modul în care TRACOM colectează, procesează, utilizează, protejează și partajează datele cu caracter personal pe care le furnizați pe aceste site-uri web: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com și https://www.tracomae.com, (denumite colectiv „sisteme TRACOM”). De asemenea, descrie opțiunile care vă sunt puse la dispoziție cu privire la modul în care Noi vă utilizăm datele cu caracter personal și la modul în care puteți accesa și actualiza aceste informații.

Clauzele contractuale standard în UE

TRACOM se bazează pe Clauzele contractuale standard (hotărârea 2010/87/UE), care sunt în vigoare în organizația fiecărui client, ca mecanism pentru transferarea datelor cu caracter personal în afara UE. TRACOM procesează în Statele Unite ale Americii (S.U.A.) datele cu caracter personal pe care le primește.

Cadrul de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A., Ext. în Regatul Unit a U.E.-S.U.A., ELVEȚIA-S.U.A. (EU-U.S., UK Ext EU-U.S., SWISS-U.S. Data Privacy Framework (DPF))

De asemenea, TRACOM respectă Cadrul de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF)), Extinderea la Regatul Unit a Cadrului de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (UK Extension to the EU-U.S. DPF) și Cadrul de confidențialitate a datelor Elveția-S.U.A. (Swiss-U.S. DPF), conform celor prevăzute de Departamentul de Comerț din S.U.A.

TRACOM a demonstrat Departamentului de Comerț din S.U.A. că respectă Principiile Cadrului de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (EU-U.S. DPF) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal primite de la Uniunea Europeană în baza Cadrului de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (EU-U.S. DPF) și de la Regatul Unit (și Gibraltar) în baza Extinderii la Regatul Unit a Cadrului de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (UK Extension to the EU-U.S. DPF).

TRACOM a demonstrat Departamentului de Comerț din S.U.A. că respectă Principiile Cadrului de confidențialitate a datelor Elveția-S.U.A. (Swiss-U.S. DPF) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal primite de la Elveția în baza Cadrului de confidențialitate a datelor Elveția-S.U.A. (Swiss-U.S. DPF). În cazul unui conflict între termenii prezentei politici de confidențialitate și Principiile Cadrului de confidențialitate a datelor U.E.-S.U.A. (EU-U.S. DPF) și/sau Principiile Cadrului de confidențialitate a datelor Elveția-S.U.A. (Swiss-U.S. DPF), vor avea întâietate Principiile.

Pentru a afla mai multe despre programul privind Cadrul de confidențialitate a datelor (Data Privacy Framework - DPF) și pentru a vizualiza certificarea pe care o deținem, accesați https://www.dataprivacyframework.gov.

TRACOM este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le primește, în baza Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF) și, ulterior, le transferă către un terț care acționează în calitate de agent în numele său. TRACOM respectă principiile Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF) pentru toate transferurile viitoare de date cu caracter personal din U.E., Regatul Unit și Elveția, inclusiv prevederile referitoare la răspunderea pentru transferurile viitoare.

În ceea ce privește datele cu caracter personal primite sau transferate în baza Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF), TRACOM se supune puterilor executive de reglementare ale Comisiei Federale pentru Comerț a S.U.A. În anumite situații, este posibil ca societății TRACOM să i se solicite divulgarea de date cu caracter personal ca răspuns la cererile legitime din partea autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini anumite solicitări privind siguranța națională sau aplicarea legii.

Dacă aveți în continuare întrebări privind confidențialitatea sau utilizarea datelor la care nu am răspuns în mod satisfăcător, contactați (în mod gratuit) prestatorul de servicii pentru soluționarea litigiilor, ca terță parte cu sediul în S.U.A., la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pentru reclamații cu privire la respectarea Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF) nesoluționate de niciunul dintre celelalte mecanisme ale Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF), aveți posibilitatea, în anumite situații, de a invoca arbitrajul obligatoriu. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web oficial al Cadrului de confidențialitate a datelor (DPF) la https://www.dataprivacyframework.gov.

Utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani pentru a putea utiliza sistemele TRACOM și a participa la evaluări în cadrul programului nostru. Acceptând prezenta Politică de confidențialitate, declarați că aveți vârsta minimă de 18 ani.

Informațiile pe care ni le oferiți voluntar și cum le folosim

În general, procesăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

TRACOM oferă servicii de evaluare și de instruire clienților noștri. Pe parcursul furnizării acestor servicii, colectăm date cu caracter personal referitoare la persoane și despre persoane. Datele cu caracter personal includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Informații de contact: (de ex. nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) (numai administratori). Aceste informații sunt folosite pentru (i) a vă identifica (ii) a comunica cu dvs. și a răspunde solicitărilor dvs. (iii) a ne efectua serviciile.
 • Informații demografice: Opționale (de ex. țară, post, nivelul postului, industrie, interval de vârstă, sex). Aceste informații sunt folosite pentru (i) analiză statistică (ii) îmbunătățirea produselor noastre.
 • Informații de identificare: (de ex. nume de utilizator, parolă, întrebări și răspunsuri de securitate). Acest lucru ne permite să vă acordăm accesul autorizat la serviciile noastre.
 • Informații comportamentale: (de ex. răspunsuri de evaluare). Aceste informații colectate sunt folosite pentru a efectua serviciile oferite de TRACOM.
 • Datele sensibile cu caracter personal: includ o întrebare opțională despre etnie (doar pentru respondenții din Statele Unite). Utilizăm aceste informații pentru (i) analiza statistică (ii) îmbunătățirea produselor noastre.

Utilizăm datele cu caracter personal pentru a autentifica accesul autorizat la site-urile noastre web și pentru a procesa datele de evaluare colectate în Rapoartele cursantului, utilizate de Cursanți în cadrul sesiunilor de instruire în grup și individuală și în cadrul celor de coaching. Angajatorul dvs. a contractat TRACOM pentru a pune serviciile noastre la dispoziția anumitor persoane (“Cursanții”), în scopul dezvoltării lor personale și profesionale. Dacă sunteți Cursant și nu doriți să furnizați cu caracter personal, vă poate fi pus la dispoziție un Raport de profil al cursantului. Acest lucru va reduce aplicabilitatea informațiilor pentru dvs. Dacă vi s-a cerut să oferiți feedback despre un coleg, dar nu doriți să furnizați date cu caracter personal, Cursantul nu va beneficia de feedbackul dvs. valoros.

Module cookie și alte tehnologii de urmărire

TRACOM utilizează tehnologii cum ar fi module cookie și tehnologii similare în cadrul site-urilor noastre web pentru a analiza tendințele, a administra site-ul web, a urmări mișcările utilizatorilor pe site-ul web și pentru a colecta informații demografice despre baza noastră de utilizatori, per ansamblu. Este posibil să utilizăm module cookie, de exemplu, pentru a gestiona sesiunile browser și preferințele utilizatorului. Utilizatorii pot controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual. Dacă respingeți modulele cookie, puteți utiliza în continuare site-ul nostru web, însă posibilitatea dvs. de a utiliza unele funcții sau domenii de pe site-ul nostru web poate fi limitată.

Așa cum se întâmplă cu majoritatea site-urilor web, colectăm automat anumite informații și le stocăm în fișiere jurnal. Aceste informații pot include adresele IP (Protocol Internet), tipul de browser, furnizorul de servicii de internet (ISP), paginile de referință/ieșire, sistemul de operare, marcajul pentru dată și oră și/sau datele privind fluxul de clicuri pentru a îmbunătăți serviciile noastre, analiza sau funcționalitatea site-ului.

Analizăm periodic evaluarea și răspunsurile demografice, inclusiv răspunsurile legate de etnie, iar rezultatele sunt utilizate de TRACOM pentru a actualiza și a valida evaluările noastre, acestea fiind publicate ocazional, doar sub formă de rezumat, în rapoarte de cercetare destinate circulației generale. Persoanele nu sunt identificate niciodată în aceste rapoarte. Anumite organizații sunt identificate doar dacă primim o aprobare prealabilă în scris din partea organizației.

Datele cu caracter personal colectate despre sau de la o persoană sunt considerate confidențiale de TRACOM. Doar personalul autorizat (administratorii și facilitatorii TRACOM, administratorii și facilitatorii clientului) au acces la datele cu caracter personal. Cu toate acestea, de îndată ce Rapoartele de profil ale cursanților au fost trimise cursanților clientului, administratorilor sau facilitatorilor, aceste materiale nu se mai află sub controlul TRACOM.

Securitatea datelor

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru TRACOM. Respectăm standardele acceptate din industrie pentru a proteja datele cu caracter personal care ne sunt trimise, atât în timpul transmiterii, cât și în momentul primirii acestora de TRACOM. Atunci când introduceți datele cu caracter personal, noi criptăm transmiterea informațiilor respective, utilizând tehnologia secure socket layer (SSL). Nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. Dacă aveți întrebări privind siguranța datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa tracomlearning@tracom.com.

În cazul vânzării de active, fuziunii, consolidării, restructurării, reorganizării, lichidării sau altor tranzacții similare care implică TRACOM, este posibil să transmitem unele date cu caracter personal, parțial sau în totalitate, companiei succesoare. Veți primi o notificare prin e-mail și/sau o notificare evidentă pe site-ul nostru web cu privire la orice modificare privind proprietarul sau utilizările datelor dvs. cu caracter personal, precum și la orice opțiuni ați putea avea referitor la datele dvs. cu caracter personal.

Divulgarea legală

Este posibil să divulgăm datele cu caracter personal atunci când considerăm că o astfel de divulgare este impusă de lege, cum ar fi, pentru a da curs unei citații sau unei proceduri legale similare, atunci când considerăm cu bună credință că divulgarea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a proteja siguranța dvs. sau siguranța celorlalți, pentru a investiga o fraudă sau pentru a răspunde unei solicitări guvernamentale sau a oricărei terțe părți, cu acordul dvs. prealabil.

RGPD și UE

TRACOM ia în serios protecția datelor cu caracter personal și a desemnat Data Protection Representative Limited (“DataRep”) ca Reprezentant al nostru pentru protecția datelor în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) în Uniunea Europeană, astfel încât să ne puteți contacta direct în țara dvs. de origine.

Sunteți îndreptățit să vă exercitați drepturile în baza RGPD în ceea ce privește datele cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre aceste drepturi, vă rugăm să consultați site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) sau site-ul Autorității naționale pentru protecția datelor din țara dvs.

DataRep are locații în fiecare dintre cele 27 de țări ale UE, precum și în Regatul Unit, în Norvegia și în Islanda din Spațiul Economic European (SEE), astfel încât clienții TRACOM să poată adresa întrebările pe care le au în legătură cu acestea.

În cazul în care doriți să adresați o întrebare către TRACOM sau să vă exercitați în alt mod drepturile cu privire la datele dvs. cu caracter personal, puteți face acest lucru prin oricare dintre următoarele metode:

 • Trimiteți un e-mail către DataRep, la adresa tracom@datarep.com
 • Completați formularul web online la adresa https://www.datarep.com/tracom
 • Trimiteți în scris către DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, United Kingdom
 • Trimiteți în scris către DataRep, 3rd and 4th Floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Germany
 • (NOTĂ: Pentru metodele scrise, asigurați-vă că utilizați DataRep, și nu TRACOM ca destinatar)

Datele dvs. cu caracter personal

TRACOM respectă controlul pe care îl dețineți asupra datelor dvs. cu caracter personal. La cerere, TRACOM va confirma dacă prelucrăm informațiile pe care le-am colectat de la dvs. și vă vom furniza informații cu privire la faptul că deținem datele dvs. cu caracter personal. Vom utiliza datele cu caracter personal, după caz, pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a rezolva litigiile și pentru a ne pune în aplicare acordurile și le vom păstra până când vom primi instrucțiuni de eliminare a acestora de la clientul TRACOM sau de la dvs. (în împrejurări limitate).

În anumite circumstanțe, nu vom putea să vă îndeplinim solicitarea, de exemplu dacă interferează cu obligațiile noastre de reglementare, afectează chestiuni juridice, nu vă putem verifica identitatea sau implică costuri sau eforturi disproporționate, dar în orice caz, vom răspunde la solicitare într-un interval de timp rezonabil și vă vom oferi o explicație.

Dacă participați la una dintre evaluările noastre cu evaluatori multipli, vă vom ruga să invitați alte persoane să participe în calitate de Evaluatori. Vă vom solicita numele și adresele de e-mail ale acestora. Vom trimite Evaluatorilor dvs. un singur e-mail prin care îi invităm să viziteze site-ul de evaluare și, opțional, le vom trimite memento-uri periodice. TRACOM stochează aceste informații în scopul exclusiv de a trimite aceste e-mailuri și de a măsura progresul Evaluatorilor dvs. privind răspunsul la evaluare.

TRACOM respectă cerințele privind confidențialitatea datelor din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD), printre altele, în temeiul RGPD, persoanele fizice își pot exercita drepturile de confidențialitate a datelor, urmând instrucțiunile pentru fiecare dintre drepturile enumerate mai jos:

 • Dreptul de acces și de rectificare
 • Persoanele fizice au dreptul de a-și accesa, vizualiza și modifica datele cu caracter personal stocate în sistemele TRACOM. Procedura de urmat în acest caz variază în funcție de site-ul Web și de rolul utilizatorului, după cum urmează

  MAX (www.tracommax.com)
  Administratori client
  - Pot vizualiza/edita datele cu caracter personal ale altor persoane pentru care sunt autorizați prin intermediul ecranului Editare individuală.
  - Își pot vizualiza/edita datele cu caracter personal prin intermediul ecranului Editare informațiile mele

  Facilitatori
  - Își pot vizualiza/edita datele cu caracter personal prin intermediul ecranului Editare informațiile mele.

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Cursanți/Evaluatori
  - Își pot vizualiza/edita datele cu caracter personal prin intermediul ecranelor Contul meu, Parola mea și Întrebările mele de securitate.
  - Cursanții care utilizează metoda de acces Coduri de sondaj trebuie să contacteze administratorul de clienți pentru a-și modifica datele cu caracter personal. Numele Administratorului de clienți și adresa de e-mail se găsesc în e-mailurile invitație și memento.

 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
 • TRACOM va păstra datele cu caracter personal până când un reprezentant autorizat al Clientului nostru va notifica în scris TRACOM să elimine datele cu caracter personal.

  Persoanele fizice au dreptul să solicite eliminarea datelor cu caracter personal din sistemele TRACOM. Orice solicitare către TRACOM de a elimina datele cu caracter personal trebuie să provină de la un Administrator de Client. Pentru a-și exercita acest drept, o persoană fizică (Cursant, Evaluator, Administrator sau Facilitator) contactează Administratorul Clientului pentru a solicita eliminarea datelor sale cu caracter personal. Numele Administratorului de clienți și adresa de e-mail se găsesc în e-mailurile invitație și memento. După notificarea de la Administratorul Clientului, TRACOM va elimina datele cu caracter personal ale persoanei respective din sistemele TRACOM.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Persoanele fizice au dreptul să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele TRACOM. Orice solicitare de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal trebuie să provină de la un Administrator de Clienți utilizând procedura menționată mai sus în secțiunea Dreptul la ștergere.

 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Persoanele fizice au dreptul să-și primească datele cu caracter personal din sistemele TRACOM într-un format utilizat în mod uzual, care poate fi citit de mașină, astfel încât să poată fi utilizat ulterior pentru o varietate de alte scopuri. Orice solicitare către TRACOM de a elimina datele cu caracter personal trebuie să provină de la un Administrator de Client:

  1. O persoană fizică (Cursant, Evaluator, Administrator sau Facilitator) contactează Administratorul Clientului pentru a solicita primirea datelor sale cu caracter personal într-un format care poate fi citit de mașină. Numele Administratorului de Client și adresa de e-mail se găsesc în e-mailurile invitație și memento.

  2. Un Administrator de Client transmite în scris către TRACOM o cerere cu privire la punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal pentru o persoană fizică.

  3. TRACOM evaluează cererea pentru a se asigura că poate fi îndeplinită. Dacă există vreun motiv pentru care cererea nu poate fi îndeplinită, TRACOM va notifica în scris Administratorul Clientului. În caz contrar, TRACOM îndeplinește solicitarea și transmite informațiile solicitate Administratorului Clientului pentru a le furniza persoanei fizice.

 • Dreptul de a obiecta
 • Persoanele fizice au dreptul de a aproba sau de a dezaproba utilizarea datelor lor cu caracter personal în sistemele TRACOM. O persoană fizică este desemnată de angajatorul său pentru a participa la serviciile TRACOM, în conformitate cu interesele legitime ale angajatorului.

  Orice solicitare de retragere a consimțământului trebuie să provină de la un Administrator de Clienți, utilizând procedura menționată mai sus în secțiunea Dreptul la ștergere.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Este posibil ca TRACOM să actualizeze această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările în practicile noastre privind informațiile. Dacă efectuăm modificări materiale, vă vom informa prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificată în contul dvs.) sau prin intermediul unei notificări pe acest site, înainte ca modificarea să intre în vigoare. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

Cum să ne contactați

Această declarație a fost pregătită pentru a ajuta participanții la programele TRACOM să înțeleagă Politica noastră privind confidențialitatea și utilizarea datelor. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin e-mail la tracomlearning@tracom.com sau prin poștă la:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111