นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRUSTe

นโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ TRACOM

วันที่มีผลบังคับใช้: 15 กันยายน 2023

ข้อมูลเบื้องต้นและขอบเขตเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

TRACOM Corporation ซึ่งดำเนินธุรกิจในฐานะ TRACOM Group (เรียกรวมกันว่า "TRACOM", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้าร่วมในบริการของเรา TRACOM จะไม่ขาย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์บางแห่งที่ TRACOM เป็นเจ้าของและดำเนินการ และอธิบายถึงวิธีที่ TRACOM รวบรวม ประมวลผล ใช้ รักษาความปลอดภัย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์เหล่านี้: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com, และ https://www.tracomae.com, (รวมเรียกว่า "ระบบของ TRACOM") โดยอธิบายทางเลือกต่าง ๆ ที่มีให้คุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนี้

ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป

TRACOM อ้างอิงอนุสัญญามาตรฐาน (คำตัดสินที่ 2010/87/EU) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับองค์กรที่เป็นลูกค้าแต่ละราย เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสหภาพยุโรป TRACOM ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ในสหรัฐอเมริกา (U.S.)

กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล EU-U.S., UK Ext EU-U.S., SWISS-U.S. (DPF)

TRACOM ยังปฏิบัติตามกรอบการทำงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. (EU-U.S. DPF) ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และกรอบการทำงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Swiss-U.S. (Swiss-U.S. DPF) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

TRACOM ได้รับรองกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล EU-U.S. เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปโดยอาศัย EU-U.S. DPF และจากสหราชอาณาจักร (และ Gibraltar) ในการพึ่งพาการขยายสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF

TRACOM ได้รับรองกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Swiss-U.S. เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัยข้อมูล Swiss-U.S. DPF หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล EU-U.S. และ/หรือ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Swiss-U.S. หลักการจะมีผลบังคับใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPF) และดูการรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.dataprivacyframework.gov

TRACOM มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับภายใต้ DPF และต่อมาจะถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนาม TRACOM ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นไปทั้งหมดจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงข้อกำหนดความรับผิดในการถ่ายโอนเป็นต้นไป

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถ่ายโอนตาม DPF นั้น TRACOM อยู่ภายใต้อำนาจบังคับใช้ด้านกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา ในบางสถานการณ์ TRACOM อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอตามกฎหมายโดยหน่วยงานสาธารณะ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DPF ไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไก DPF อื่น ๆ คุณมีความเป็นไปได้ที่จะเรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้เงื่อนไขบางประการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DPF ที่ https://www.dataprivacyframework.gov

ผู้ใช้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้ระบบ TRACOM และเข้าร่วมในการประเมินโปรแกรมของเราได้ การที่คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยสมัครใจและวิธีการที่เราใช้งาน

โดยทั่วไปเราประมวลชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

TRACOM ส่งมอบบริการด้านการประเมินและการฝึกอบรมให้กับลูกค้าของเรา ในการส่งมอบบริการเหล่านี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหรือเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ: (เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ข้อมูลนี้ใช้ในการ (1) ระบุตัวตนของคุณ (2) สื่อสารกับคุณและตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ (3) ดำเนินการบริการของเรา
 • ข้อมูลด้านประชากร: ไม่จำเป็นต้องระบุ (เช่น ประเทศ งาน ระดับงาน ประเภทธุรกิจ ช่วงอายุ เพศ) ข้อมูลนี้ใช้สำหรับ (1) การวิเคราะห์ทางสถิติ (2) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา
 • การระบุข้อมูล: (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัยและการโต้ตอบ) สิ่งนี้ทำให้เราสามารถอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา
 • ข้อมูลเชิงพฤติกรรม: (เช่น การตอบสนองต่อการประเมิน) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเหล่านี้ถูกใช้เพื่อดำเนินการให้บริการต่าง ๆ โดย TRACOM
 • อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว: ที่รวบรวมรวมถึงคำถามต่อชาติพันธุ์ที่ให้เป็นทางเลือก (สำหรับผู้ตอบในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับ (1) การวิเคราะห์ทางสถิติ (2) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรองสิทธิในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประมวลผลข้อมูลการประเมินที่ถูกรวบรวมเข้าสู่รายงาน ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ที่ถูกใช้โดยผู้เรียนในการฝึกอบรมและการโค้ชทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ผู้ว่าจ้างของคุณได้ทำสัญญากับ TRACOM เพื่อทำให้มีบริการของเราให้แก่บางบุคคล ("ผู้เรียน") สำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลและอาชีพ หากคุณเป็นผู้เรียนและไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนมีให้สำหรับคุณได้ สิ่งนี้จะลดการบังคับใช้ข้อมูลให้กับคุณ หากคุณได้ถูกขอให้มอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ปรารถนาที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว ผู้เรียนจะไม่ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ

TRACOM ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเช่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันภายในเว็บไซต์ของเขาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ใช้งานรอบ ๆ เว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจัดการช่วงเวลาของเบราว์เซอร์และความชอบที่มากกว่าของผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ในระดับแต่ละเบราว์เซอร์ หากคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจยังสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ แต่ความสามารถในการใช้คุณลักษณะบางอย่างหรือบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด

ซึ่งจริงสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วย ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิกเพื่อปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา การวิเคราะห์หรือฟังก์ชั่นเว็บไซต์

เราวิเคราะห์การตอบสนองต่อการประเมินและประชากรอยู่เสมอ รวมถึงการตอบสนองต่อเชื้อชาติ และผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้ถูกใช้โดย TRACOM เพื่ออัปเดตและตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินต่าง ๆ ของเรา และเผยแพร่เป็นครั้งคราวในรูปแบบสรุปเท่านั้น ในรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป จะไม่มีการระบุบุคคลใด ๆ ในรายงานเหล่านี้ องค์กรที่เฉพาะเจาะจงจะถูกระบุก็ต่อเมื่อเราได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเกี่ยวกับหรือจากรายบุคคลจะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลความลับโดย TRACOM เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต (ผู้ดูแลและผู้ให้บริการของ TRACOM กับ ผู้ดูแลและผู้ให้บริการของลูกค้า) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรายงานข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนรายบุคคลได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้เรียนของลูกค้า ผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการแล้ว รายงานเหล่านี้จะไม่อยู่ภายในการควบคุมของ TRACOM อีกต่อไป

ความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ TRACOM เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงเรา ทั้งในระหว่างการส่งและพักข้อมูลเมื่อ TRACOM ได้รับ เมื่อคุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลนั้นโดยการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเบราว์เซอร์ (SSL) ไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย 100% ดังนั้นแล้ว เราไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยได้ อย่างสมบูรณ์ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ tracomlearning@tracom.com

ในกรณีที่มีการขายสินทรัพย์ การควบรวมกิจการ การผสานรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับ TRACOM เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บริษัทที่รับช่วงต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศแจ้งที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความเป็นเจ้าของ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงทางเลือกใด ๆ ที่คุณอาจมีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาล หรือกระบวนการตามกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเราเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิ์ต่าง ๆ ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณ หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ เพื่อสืบสวนการฉ้อโกง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของรัฐ หรือต่อบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า GDPR และ EU

(GDPR) ในสหภาพยุโรป ดังนั้นคุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงใน ประเทศบ้านเกิด

TRACOM ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง และได้แต่งตั้ง Data Protection Representative Limited (“DataRep”) เป็นตัวแทนในการปกป้องข้อมูลของเราตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไปของ

คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ GDPR ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดดูที่คณะกรรมาธิการยุโรป (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติในประเทศของคุณ

DataRep มีที่ตั้งในแต่ละประเทศใน 27 ประเทศของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เพื่อให้ลูกค้า TRACOM สามารถยื่นคำถามที่พวกเขามีกับ DataRep ได้

หากคุณต้องการส่งคำถามถึง TRACOM หรือใช้สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งอีเมลไปที่ DataRep ที่ tracom@datarep.com
 • กรอกเว็บฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://www.datarep.com/tracom
 • ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, United Kingdom
 • ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ DataRep, 3rd and 4th Floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Germany
 • (หมายเหตุ: สำหรับการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องแน่ใจว่าระบุผู้รับเป็น DataRep ไม่ใช่ TRACOM )

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

TRACOM เคารพในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการร้องขอ TRACOM จะทำการยืนยันถ้าเรากำลังประมวลผลข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราถือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณหรือไม่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และเพื่อบังคับใช้ ข้อตกลงของเราและจะรักษาไว้จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ลบออกโดยลูกค้าของ TRACOM หรือคุณ (ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด)

ภายใต้บางสถานการณ์ เราจะไม่สามารถทำตามคำร้องขอของคุณได้ อย่างเช่น หากคำร้องขอนั้นแทรกแซงข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา หรือส่งผลกระทบต่อเรื่องของกฎหมาย เราไม่สามารถตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของคุณได้ หรือคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย หรือความพยายามที่ไม่สมส่วน แต่ในทุกสถานการณ์ เราจะตอบสนองคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่สมเหตุผล และให้คำอธิบายแก่คุณ

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินต่าง ๆ ที่มีหลายผู้ประเมิน เราจะขอให้คุณเชิญคนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ประเมินของคุณ เราจะสอบถามคุณถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขา เราจะส่งอีเมลครั้งเดียวถึงผู้ประเมินของคุณเพื่อเชิญพวกเขาให้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์การประเมินของเรา และเป็นตัวเลือกคือ ส่งการแจ้งเตือนเป็นระยะให้แก่พวกเขา TRACOM จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการส่งอีเมลเหล่านี้ และวัดผลความคืบหน้าของผู้ประเมินของคุณในการตอบสนองต่อการประเมิน

TRACOM ปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป เหนือสิ่งอื่นใด ภายใต้ข้อกำหนดนี้ บุคคลอาจใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของเขาโดยการทำตามคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับสิทธิต่าง ๆ แต่ละรายการข้างล่าง

 • สิทธิการเข้าถึงและการแก้ไข
 • บุคคลมีสิทธิที่จะเข้าถึง ดูและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่จัดเก็บในระบบต่าง ๆ ของ TRACOM กระบวนการในการทำสิ่งนี้แตกต่างกันไปขึ้นกับเว็บไซต์และบทบาทของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้:

  MAX (www.tracommax.com)
  ผู้ดูแลลูกค้า
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ โดยเขาได้รับอนุญาตผ่านทางหน้าจอแก้ไขส่วนบุคคล
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน

  ผู้อำนวยความสะดวก
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  ผู้เรียน/ผู้ประเมิน
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอบัญชีของฉัน รหัสผ่านของฉัน และคำถามเพื่อความปลอดภัยของฉัน
  - ผู้เรียนที่ใช้วิธีการเข้าถึงรหัสการสำรวจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญชวนและเตือนความจำ

 • สิทธิในการลบ (สิทธิที่จะถูกลืม)
 • TRACOM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าของเราจะแจ้ง TRACOM เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลออก

  บุคคลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบต่างๆ ของ TRACOM คำร้องขอใด ๆ ไปยัง TRACOM เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจะต้องมาจากผู้ดูแลของลูกค้า ในการใช้สิทธินี้ บุคคล (ผู้เรียน ผู้ประเมิน ผู้ดูแล หรือผู้ให้บริการ) ทำการติดต่อผู้ดูแลลูกค้าเพื่อขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอออก ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญชวนและเตือนความจำ ตามที่ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลลูกค้า TRACOM จะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบต่างๆ ของ TRACOM

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล
 • บุคคลมีสิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระบบต่างๆ ของ TRACOM คำร้องขอใด ๆ ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องมาจากผู้ดูแลลูกค้าโดยใช้กระบวนการที่บันทึกไว้ภายใต้สิทธิที่จะถูกลืม ข้างต้น

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
 • บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจากระบบต่าง ๆ ของ TRACOM ในรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป ที่เครื่องสามารถอ่านได้เพื่อที่มันจะสามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่หลากหลาย คำร้องขอใด ๆ ไปยัง TRACOM เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจะต้องมาจากผู้ดูแลของลูกค้า:

  1. บุคคล (ผู้เรียน ผู้ประเมิน ผู้ดูแล หรือผู้ให้บริการ) ทำการติดต่อผู้ดูแลลูกค้าเพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้, ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญและเตือนความจำ

  2. ผู้ดูแลลูกค้าส่งคำร้องขอไปยัง TRACOM เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีให้สำหรับบุคคล

  3. TRACOM ประเมินคำร้องขอเพื่อทำให้มั่นใจว่ามันสามารถปฏิบัติได้ หากมีเหตุผลใด ๆ ที่คำร้องขอไม่สามารถปฏิบัติได้ TRACOM จะแจ้งเตือนผู้ดูแลลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น TRACOM จะปฏิบัติตามคำร้องขอและส่งต่อข้อมูลที่ขอ ให้แก่ผู้ดูแลลูกค้าเพื่อมอบให้แก่บุคคล

 • สิทธิในการคัดค้าน
 • บุคคลมีสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในระบบต่างๆ ของ TRACOM บุคคลถูกเสนอชื่อโดยผู้ว่าจ้างของเขา/เธอให้เข้าร่วมในบริการต่าง ๆ ของ TRACOM ตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง

  คำร้องขอใด ๆ เพื่อลบความยินยอมต้องมาจากผู้ดูแลลูกค้าโดยใช้กระบวนการที่บันทึกไว้ภายใต้สิทธิที่จะถูกลืมข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

TRACOM อาจมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลต่าง ๆ ของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ส่งไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือโดยวิธีการประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์นี้ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

วิธีการติดต่อเรา

คำแถลงนี้ได้รับการจัดเตรียมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมในโปรแกรมของ TRACOM สามารถทำความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ tracomlearning@tracom.com หรือโดยอีเมลที่:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111