นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRUSTe

นโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ TRACOM

ัวันที่มีผลบังคับใช้: 13 พฤศจิกายน 2020

บทนำและขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

TRACOM Corporation ดำเนินธุรกิจในชื่อ TRACOM Group (รวมเรียกว่า "TRACOM", "เรา", หรือ "ของเรา") มีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่มีส่วนร่วมในบริการของเรา TRACOM จะไม่ขาย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบางเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TRACOM และอธิบายวิธีการที่ TRACOM เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ รักษาความปลอดภัย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์เหล่านี้: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com และ https://www.socialstylenavigator.com (รวมเป็น “ระบบต่างๆ ของ TRACOM”) โดยอธิบายทางเลือกต่าง ๆ ที่มีให้คุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนี้

อนุสัญญามาตรฐานสหภาพยุโรปและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่าง EU-U.S. และ Swiss-U.S.

TRACOM อ้างอิงอนุสัญญามาตรฐาน (คำตัดสินที่ 2010/87/EU) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับองค์กรลูกค้าแต่ละราย เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสหภาพยุโรป TRACOM ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในสหรัฐอเมริกา (U.S.)

นอกจากนี้ TRACOMมีส่วนร่วมในและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่าง EU-U.S. และ Swiss-U.S. ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงพานิชย์สหรัฐอเมริกา TRACOM มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) , สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ โดยอ้างอิงกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามหลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในกรอบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดไปที่รายการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา https://www.privacyshield.gov/

Toluna USA เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และต่อมาถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามบริษัท TRACOM ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบัญญัติภาระความรับผิดชอบของการถ่ายโอนข้อมูล

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถูกถ่ายโอนตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว TRACOM อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ในบางสถานการณ์ TRACOM อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอตามกฎหมายโดยหน่วยงานสาธารณะ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้บางสถานการณ์ อธิบายเพิ่มเติมอย่างเต็มที่ในเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint คุณอาจมีสิทธิร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเมื่อกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอื่น ๆ ได้ใช้หมดแล้ว

ข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยสมัครใจและวิธีการที่เราใช้มัน

โดยทั่วไปเราประมวลชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

TRACOM ส่งมอบบริการด้านการประเมินและการฝึกอบรมให้กับลูกค้าของเรา ในการส่งมอบบริการเหล่านี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหรือเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (เฉพาะผู้ดูแล)) ข้อมูลนี้ถูกใช้ในการ (1) ระบุตัวตนของคุณ (2) สื่อสารกับคุณและตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ (3) ดำเนินการบริการของเรา

 • ข้อมูลด้านประชากร ไม่จำเป็นต้องระบุ (เช่น ประเทศ, งาน, ระดับงาน, ประเภทธุรกิจ, ช่วงอายุ, เพศ) ข้อมูลนี้ใช้สำหรับ (i) การวิเคราะห์ทางสถิติ (ii) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

 • การระบุข้อมูล (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัยและการโต้ตอบ) สิ่งนี้ทำให้เราสามารถอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา

 • ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (เช่น การตอบสนองต่อการประเมิน) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเหล่านี้ถูกใช้เพื่อดำเนินการให้บริการต่าง ๆ โดย TRACOM

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่รวบรวมรวมถึงคำถามต่อชาติพันธุ์ที่ให้เป็นทางเลือก (สำหรับผู้ตอบในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับ (1) การวิเคราะห์ทางสถิติ (2) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรองสิทธิในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประมวลผลข้อมูลการประเมินที่ถูกรวบรวมเข้าสู่รายงานข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ที่ถูกใช้โดยผู้เรียนในการฝึกอบรมและการโค้ชทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ผู้ว่าจ้างของคุณได้ทำสัญญากับ TRACOM เพื่อทำให้มีบริการของเราให้แก่บางบุคคล ("ผู้เรียน") สำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลและอาชีพ หากคุณเป็นผู้เรียนและไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนมีให้สำหรับคุณได้ สิ่งนี้จะลดการบังคับใช้ข้อมูลให้กับคุณ หากคุณได้ถูกขอให้มอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ปรารถนาที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว ผู้เรียนจะไม่ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

TRACOM ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเช่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันภายในเว็บไซต์ของเขาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ใช้งานรอบ ๆ เว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจัดการช่วงเวลาของเบราว์เซอร์และความชอบที่มากกว่าของผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ในระดับแต่ละเบราว์เซอร์ หากคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจยังสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ แต่ความสามารถในการใช้คุณลักษณะบางอย่างหรือบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด

ซึ่งจริงสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วย ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิกเพื่อปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา การวิเคราะห์หรือฟังก์ชั่นเว็บไซต์

เราวิเคราะห์การตอบสนองต่อการประเมินและประชากรอยู่เสมอ รวมถึงการตอบสนองต่อเชื้อชาติ และผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้ถูกใช้โดย TRACOM เพื่ออัปเดตและตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินต่าง ๆ ของเรา และเผยแพร่เป็นครั้งคราวในรูปแบบสรุปเท่านั้น ในรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ทั่วไป จะไม่มีการระบุบุคคลใด ๆ ในรายงานเหล่านี้ องค์กรที่เฉพาะเจาะจงจะถูกระบุก็ต่อเมื่อเราได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเกี่ยวกับหรือจากรายบุคคลจะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลความลับโดย TRACOM เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต (ผู้ดูแลและผู้ให้บริการของ TRACOM กับ ผู้ดูแลและผู้ให้บริการของลูกค้า) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรายงานข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนรายบุคคลได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้เรียนของลูกค้า ผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการแล้ว รายงานเหล่านี้จะไม่อยู่ภายในการควบคุมของ TRACOM อีกต่อไป

ความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ TRACOM เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปเพื่อให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เรา ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับแล้ว เมื่อคุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลนั้นโดยการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเบราเซอร์ (SSL) ไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย 100% ดังนั้นแล้ว เราไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ tracomlearning@tracom.com

ในกรณีที่มีการขายสินทรัพย์ การควบรวมกิจการ การผสานรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับ TRACOM เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บริษัทที่รับช่วงต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศแจ้งที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความเป็นเจ้าของ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงทางเลือกใด ๆ ที่คุณอาจมีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการตามกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเราเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิ์ต่าง ๆ ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณ หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ เพื่อสืบสวนการฉ้อโกง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของรัฐ หรือต่อบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

TRACOM ให้ความเคารพในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและตามที่ร้องขอ TRACOM จะยืนยันหากเรากำลังทำการประมวลข้อมูลที่เราเก็บจากคุณและให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับที่ว่าเราได้เก็บข้อมูลใด ๆ ของคุณไว้หรือไม่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราและจะรักษามันไว้จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ลบมันออกโดยลูกค้าของ TRACOM หรือคุณ (ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด)

ภายใต้บางสถานการณ์ เราจะไม่สามารถทำตามคำร้องขอของคุณได้ อย่างเช่น หากคำร้องขอนั้นแทรกแซงข้อผูกมัดทางกฎหมายของเราหรือส่งผลกระทบต่อเรื่องของกฎหมาย เราไม่สามารถตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของคุณได้ หรือคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือความพยายามที่ไม่สมส่วน แต่ในทุกสถานการณ์ เราจะตอบสนองคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่สมเหตุผลและให้คำอธิบายแก่คุณ

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินต่าง ๆ ที่มีหลายผู้ประเมิน เราจะขอให้คุณเชิญคนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ประเมินของคุณ เราจะสอบถามคุณถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขา เราจะส่งอีเมลครั้งเดียวถึงผู้ประเมินของคุณเพื่อเชิญพวกเขาให้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์การประเมินของเราและเป็นตัวเลือกคือ ส่งการแจ้งเตือนเป็นระยะให้แก่พวกเขา TRACOM จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการส่งอีเมลเหล่านี้ และวัดผลความคืบหน้าของผู้ประเมินของคุณในการตอบสนองต่อการประเมิน

TRACOM ปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป เหนือสิ่งอื่นใด ภายใต้ข้อกำหนดนี้ บุคคลอาจใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของเขาโดยการทำตามคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับสิทธิต่าง ๆ แต่ละรายการข้างล่าง:

 • สิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไข

  บุคคลมีสิทธิที่จะเข้าถึง ดูและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่จัดเก็บในระบบต่าง ๆ ของ TRACOM กระบวนการในการทำสิ่งนี้แตกต่างกันไปขึ้นกับเว็บไซต์และบทบาทของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้:

  MAX (www.tracommax.com)
  ผู้ดูแลลูกค้า
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ โดยเขาได้รับอนุญาตผ่านทางหน้าจอแก้ไขส่วนบุคคล
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน

  ผู้ให้บริการต่าง ๆ
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  ผู้เรียน/ผู้ประเมิน
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน
  - ผู้เรียนที่ใช้วิธีการเข้าถึงรหัสสำรวจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลลูกค้าของพวกเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญและเตือนความจำ

  SOCIAL STYLE Navigator (www.socialstylenavigator.com)
  ผู้เรียน
  - สามารถดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหน้าจอแก้ไขข้อมูลของฉัน

 • สิทธิที่จะลบออก (สิทธิที่จะถูกลืม)

  TRACOM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าของเราจะแจ้ง TRACOM เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลออก

  บุคคลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบต่างๆ ของ TRACOM คำร้องขอใด ๆ ไปยัง TRACOM เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจะต้องมาจากผู้ดูแลของลูกค้า ในการใช้สิทธินี้ บุคคล (ผู้เรียน ผู้ประเมิน ผู้ดูแล หรือผู้ให้บริการ) ทำการติดต่อผู้ดูแลลูกค้าเพื่อขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอออก ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญและเตือนความจำ ตามที่ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลลูกค้า TRACOM จะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบต่างๆ ของ TRACOM

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

  บุคคลมีสิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระบบต่างๆ ของ TRACOM คำร้องขอใด ๆ ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องมาจากผู้ดูแลลูกค้าโดยใช้กระบวนการที่บันทึกไว้ภายใต้สิทธิที่จะถูกลืม ข้างต้น

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

  บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจากระบบต่าง ๆ ของ TRACOM ในรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป ที่เครื่องสามารถอ่านได้เพื่อที่มันจะสามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่หลากหลาย คำร้องขอใด ๆ ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมาจากผู้ดูแลลูกค้าโดยใช้กระบวนการดังต่อไปนี้:

  1. บุคคล (ผู้เรียน ผู้ประเมิน ผู้ดูแล หรือผู้ให้บริการ) ทำการติดต่อผู้ดูแลลูกค้าเพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลลูกค้าอยู่ในอีเมลเชิญและเตือนความจำ

  2. ผู้ดูแลลูกค้าส่งคำร้องขอไปยัง TRACOM เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีให้สำหรับบุคคล

  3. TRACOM ประเมินคำร้องขอเพื่อทำให้มั่นใจว่ามันสามารถปฏิบัติได้ หากมีเหตุผลใดๆ ที่คำร้องขอไม่สามารถปฏิบัติได้ TRACOM จะแจ้งเตือนผู้ดูแลลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น TRACOM จะปฏิบัติตามคำร้องขอและส่งต่อข้อมูลที่ขอ ให้แก่ผู้ดูแลลูกค้าเพื่อมอบให้แก่บุคคล

 • สิทธิในการคัดค้าน

  บุคคลมีสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในระบบต่างๆ ของ TRACOM บุคคลถูกเสนอชื่อโดยผู้ว่าจ้างของเขา/เธอให้เข้าร่วมในบริการต่าง ๆ ของ TRACOM ตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง

  ำร้องขอใด ๆ เพื่อลบความยินยอมต้องมาจากผู้ดูแลลูกค้าโดยใช้กระบวนการที่บันทึกไว้ภายใต้สิทธิที่จะถูกลืมข้างต้น:

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

TRACOM อาจมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลต่าง ๆ ของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ส่งไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือโดยวิธีการประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์นี้ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

วิธีการติดต่อเรา

คำแถลงนี้ได้รับการจัดเตรียมเพื่อช่วยผู้เข้าร่วมในโครงการของ TRACOM สามารถทำความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ tracomlearning@tracom.com หรือโดยอีเมลที่:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111