Gizlilik Politikası

TRUSTe

TRACOM’un Veri ve Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 13 Kasım 2020

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin Giriş ve Kapsam

TRACOM Group (müştereken, "TRACOM", "Biz", "Bize” veya "Bizim") olarak faaliyet gösteren TRACOM Corporation’ın hizmetlerimize iştirak eden herkesin haklarını ve gizliliğini korumaya ilişkin güçlü bir taahhüdü bulunmaktadır. TRACOM kişisel bilgileri başkasına kesinlikle satmaz, finansal kiralama yoluyla veya diğer yollardan kiralamaz. Bu gizlilik politikası TRACOM’un sahibi olup işlettiği belirli web siteleri için geçerlidir ve bu web sitelerinde sağlamış olduğunuz bilgileri TRACOM’un nasıl topladığını, işlediğini, kullandığını, koruduğunu ve paylaştığını açıklar: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com ve https://www.socialstylenavigator.com, (müştereken “TRACOM sistemleri”). Bu ayrıca, kişisel bilgilerinizi kullanımımıza ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve bunları nasıl güncelleyebileceğinize ilişkin kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar.

AB Standart Sözleşme Maddeleri ve AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

TRACOM, kişisel verilerin AB dışına aktarılmasında kullanılan mekanizma olarak, her bir işveren kuruluş ile yürürlükte olan, Standart Sözleşme Maddelerini (2010/87/EU kararı) temel alır.TRACOM, aldığı kişisel verileri Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) işler.

Ayrıca, TRACOM ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı, çerçevelerinde yer almaktadır ve bu çerçevelerle uyumluluğunu belgelemiştir. TRACOM, Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinden, Birleşik Krallık’tan ve İsviçre’den alınan tüm kişisel verileri, Gizlilik Kalkanı, çerçevesini esas alarak, çerçevenin geçerli ilkelerine tabi tutmaya bağlıdır. Gizlilik Kalkanı çerçevesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için şu adreste bulunan ABD Ticaret Bakanlığı Gizlilik Kalkanı listesini ziyaret edin: (https://www.privacyshield.gov.

TRACOM, her bir Gizlilik Kalkanı çerçevesi kapsamında, aldığı ve akabinde onun adına temsilci olarak hareket eden bir üçüncü tarafa aktardığı kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur. TRACOM, AB, Birleşik Krallık ve İsviçre’den alınan tüm kişisel verilerin ileriye doğru aktarımlarında, ileriye doğru aktarım yükümlülük hükümleri de dahil olmak üzere, Gizlilik Kalkanı ilkelerine uyar.

Gizlilik Kalkanı çerçeveleri uyarınca alınan veya transfer edilen kişisel verilerle ilgili olarak, TRACOM ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun düzenleyici uygulama yetkilerine tabidir. Bazı durumlarda, TRACOM’un, ulusal güvenlik ya da emniyet birimi gerekliliklerini karşılama dahil, kamu yetkili makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak kişisel verileri açıklaması gerekebilir.

Gizlilik ve veri kullanımı ile ilgili bizim tatmin edici bir çözüme kavuşturamadığımız endişeleriniz olduğu takdirde, lütfen ABD’de bulunan üçüncü taraf anlaşmazlık çözümü sağlayıcımız ile şu adresten iletişime geçin (ücretsizdir) : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint adresindeki Gizlilik Kalkanı Web Sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanan belli koşullar altında, diğer anlaşmazlık çözümü prosedürleri tükendiğinde, anlaşmazlığı tahkime götürme hakkına sahip olabilirsiniz.

Bize Gönüllü Olarak Verdiğiniz Bilgiler ve Bunları Kullanma Şeklimiz

Genellikle aşağıdaki Kişisel Bilgi türlerini işlemekteyiz:

TRACOM, müşterilerimize değerlendirme ve eğitim hizmetleri sunar. Bu hizmetlerin sunulması sırasında, bireylere yönelik ya da bireyler hakkında kişisel bilgiler toplarız. Kişisel bilgiler aşağıdakileri içermekte olup, bunlarla sınırlı değildir:

 • İletişim Bilgileri (örneğin, Ad ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası (yalnızca Yöneticiler)) Bu bilgiler, (i) sizi tanımak (ii) sizinle iletişim kurarak taleplerinizi yanıtlamak ve hizmetlerimizi sunmak (iii) amacıyla kullanılmaktadır.

 • Demografik Bilgiler İsteğe bağlı (ör. Ülke, İş, İş Düzeyi, Sektör, Yaş Aralığı, Cinsiyet). Bu bilgiler, (i) istatistiksel analiz için, (ii) ürünlerimizi geliştirmek için kullanılır.

 • Tanımlayıcı Bilgiler (örneğin. Kullanıcı Adı, Parola, Güvenlik Soruları ve Yanıtları). Bu, size hizmetlerimize yetkili erişim olanağı sunmamızı sağlar.

 • Davranışsal Bilgiler (örneğin, Değerlendirme Yanıtları) Toplanan bu bilgiler, TRACOM tarafından sağlanan hizmetleri sunmak için kullanılır.

 • Toplanan Hassas kişisel bilgiler isteğe bağlı bir Etnik Köken sorusunu içermektedir (yalnızca ABD’deki katılımcılar). Bu bilgileri, (i) istatistik analiz ve (ii) ürünlerimizi geliştirmek amacıyla kullanırız.

Ayrıca, kişisel bilgileri web sitelerimize izinli erişimi doğrulamak ve grup ve bireysel eğitim ile koçluk oturumlarında Öğrenciler tarafından kullanılan Öğrenci Profili Raporlarında bir araya getirilen değerlendirme verilerini işlemek için de kullanırız. İşvereniniz, hizmetlerimizi kişisel ve mesleki gelişimleri için belirli bireylerin (“Öğrenciler”) kullanımına sunmak üzere TRACOM ile sözleşme imzalamıştır. Öğrenciyseniz ve kişisel bilgilerinizi vermek istemiyorsanız, bir örnek Öğrenci Profili Raporu kullanımınıza sunulabilir. Bu, bilgilerin size uygulanabilirliğini azaltacaktır. Bir iş arkadaşı hakkında geri bildirimde bulunmanız istendiyse, ancak kişisel bilgi vermek istemiyorsanız, söz konusu Öğrenci değerli geri bildirimlerinizden faydalanamaz.

Çerezler ve diğer İzleme Teknolojileri

TRACOM, eğilimleri analiz etmek, web sitesini yönetmek, kullanıcıların web sitesindeki hareketlerini izlemek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak amacıyla web sitelerimizde çerezler gibi teknolojileri veya benzerlerini kullanmaktadır. Örneğin, tarayıcı oturumlarını ve kullanıcı tercihlerini yönetmek için çerezleri kullanabiliriz. Kullanıcılar, kendi tarayıcıları düzeyinde çerez kullanımını kontrol edebilir. Çerezleri reddederseniz web sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak web sitemizin bazı özelliklerini ya da bölümlerini kullanımınız sınırlanabilir.

Çoğu web sitesi için doğru olduğu gibi, otomatik olarak belirli bilgileri toplar ve bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler, internet protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü, internet hizmeti sağlayıcısı (ISS), yönlendirme/çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/saat damgası ve/veya hizmetlerimiz, analizlerimiz veya site işlevini geliştirmek için tıklama davranışı verilerini içerebilir.

Etnik köken yanıtları dahil, demografik yanıtları düzenli olarak analiz eder ve değerlendiririz. Sonuçlar TRACOM tarafından değerlendirmelerimizi güncellemek ve doğrulamak için kullanılır ve muhtelif zamanlarda genel dolaşıma yönelik olarak tasarlanmış araştırma raporlarında sadece özet halinde yayınlanır. Bu raporlarda bireylerin kimliği kesinlikle tanımlanmaz. Kuruluştan önceden yazılı onay almış olmamız durumunda sadece bazı kuruluşların kimlik bilgileri tanımlanır.

Birey hakkındaki veya bireyden toplanan kişisel bilgiler TRACOM tarafından gizlilik esasına göre ele alınır. Yalnızca yetkili personelin (TRACOM Yöneticileri ve Uygulayıcıları ile müşteri Yöneticileri ve Uygulayıcıları) kişisel bilgilere erişim hakkı bulunmaktadır. Ancak, müşterinin Öğrencileri, Yöneticileri veya Uygulayıcılarına bireysel Öğrenci Profili Raporları teslim edildiğinde, bu materyaller TRACOM’un kontrolünde olmaktan çıkar.

Veri Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin güvenliği TRACOM için önem arz etmektedir. Gerek veri iletimi sırasında gerekse bunları aldığımızda, tarafımıza gönderilen kişisel bilgileri korumak üzere genel kabul görmüş standartları uygularız. Kişisel bilgilerinizi girdiğinizde, güvenli soket katmanı teknolojisini (SSL) kullanarak bu bilgilerin iletimini şifreleriz. İnternet üzerinden yapılan hiçbir veri iletimi yöntemi ya da elektronik saklama yöntemi %100 güvenli değildir. Bu nedenle, mutlak güvenlik garantisi verememekteyiz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği hakkında sorularınız varsa, tracomlearning@tracom.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

TRACOM’un dahil olduğu varlık satışı, şirket birleşmesi, konsolidasyon, yeniden yapılanma, reorganizasyon, tasfiye veya benzer diğer işlemler durumunda, kişisel bilgilerinizin bir kısmını ya da tamamını halef şirkete devredebiliriz. Tercihlerinizin yanı sıra kişisel bilgilerinizin mülkiyetinde veya kullanım şeklinde herhangi bir değişiklik olursa, e-posta yoluyla ve/veya web sitemizde kolayca görülebilen bir bildirimle bilgilendirilirsiniz.

Yasal İfşa

Söz konusu ifşanın bir mahkeme celbine ya da benzer bir hukuki sürece uyulması gibi, kanunen gerekli olduğunu düşündüğümüzde, yine bahsi geçen ifşanın iyi niyet çerçevesinde haklarımızı, güvenliğinizi veya başkalarının güvenliğini korumak, dolandırıcılığı soruşturmak veya bir resmi makam talebini ya da önceden onayınızla başka bir üçüncü tarafın talebini yanıtlamak için gerekli olduğunu düşündüğümüzde kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz.

Kişisel Bilgilere Erişim

TRACOM, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüze saygı duymakta olup, talep üzerine TRACOM, sizden topladığımız bilgileri işleme alıp almadığımızı teyit edecek ve tarafınıza ait kişisel bilgileri saklayıp saklamadığımız konusunda size bilgi verecektir. Kişisel bilgilerinizi gerekli olduğunda, yasal yükümlülüklerimize uymak, uyuşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulamaya koymak için kullanır ve TRACOM Müşterisi tarafından ya da tarafınızdan (sınırlı koşullarda) kaldırmamız istenmedikçe bunları saklarız.

Belirli koşullar altında, yasal yükümlülüklerimize müdahalede bulunması, hukuki konuları etkilemesi, kimliğinizi tanımlayamamamız ya da aşırı maliyet veya çaba gerektirmesi gibi, belirli koşullarda talebinizi yerine getiremeyebiliriz. Ancak her halükarda, makul bir zaman dilimi içerisinde talebinizi yanıtlar ve size bir açıklama yaparız.

Çoklu değerlendirici değerlendirmelerimizden birine tabiyseniz, sizden kişileri Değerlendiricileriniz olarak davet etmenizi isteriz. Sizden bu kişilerin adlarını ve e-posta adreslerini isteriz. Değerlendiricilerinize, kendilerini değerlendirme web sitesine davet etmek üzere tek seferlik e-posta ya da isteğe bağlı olarak, periyodik anımsatıcılar göndeririz. TRACOM, yalnızca bu e-postaları göndermek ve Değerlendiricilerinizin değerlendirmeye yanıt verme konusundaki ilerleme durumunu ölçmek amacıyla bu bilgileri saklar.

TRACOM, diğerlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) veri gizliliği gereksinimlerine uyar. GDPR kapsamında, bireyler aşağıda listelenen haklardan her birine ilişkin talimatları izleyerek veri gizliliği haklarını kullanabilir:

 • Erişim ve Düzeltme Hakkı

  Bireyler, TRACOM sistemlerinde saklanan kendi kişisel bilgilerine erişme, bunları görüntüleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Buna ilişkin süreç, web sitesine ve kullanıcının rolüne göre aşağıdaki gibi değişiklik gösterir:

  MAX (www.tracommax.com)
  Müşteri Yöneticileri
  - Yetkili oldukları diğer bireylerin kişisel bilgilerini Individual Edit (Birey Düzenleme) ekranından görüntüleyebilirler/düzenleyebilirler.
  - Kendi kişisel bilgilerini My Information Edit (Bilgilerimi Düzenle) ekranından görüntüleyebilirler/düzenleyebilirler.

  Uygulayıcılar
  - Kendi kişisel bilgilerini My Information Edit (Bilgilerimi Düzenle) ekranından görüntüleyebilirler/düzenleyebilirler.

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Öğrenciler/Değerlendiriciler
  - Kendi kişisel bilgilerini Change My Information (Bilgilerimi Değiştir) ekranından görüntüleyebilirler/düzenleyebilirler.
  - Ölçme Kodları erişim yöntemini kullanan öğrencilerin kişisel bilgilerinin değiştirilmesi için kendi Müşteri Yöneticilerine başvurmaları gerekir. Müşteri Yöneticisinin adı ve e-posta adresi, davet ve anımsatıcı e-postalarınızda bulunmaktadır.

  SOCIAL STYLE Navigator (www.socialstylenavigator.com)
  Öğrenciler
  - Kendi kişisel bilgilerini Change My Information (Bilgilerimi Değiştir) ekranından görüntüleyebilirler/düzenleyebilirler.

 • Silme Hakkı (Unutulma Hakkı)

  TRACOM, müşterimizin yetkili bir temsilcisi yazılı olarak kişisel bilgilerin kaldırılması konusunda TRACOM’a bildirimde bulununcaya kadar kişisel bilgileri muhafaza eder.

  Bireyler, kişisel bilgilerinin TRACOM sistemlerinden kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Kişisel bilgilerin kaldırılmasına ilişkin tüm talepler Müşteri Yöneticisi tarafından yapılmalıdır. Birey (Öğrenci, Değerlendirici, Yönetici veya Uygulayıcı) bu hakkı kullanmak için, kendi kişisel bilgilerinin silinmesini talep etmek üzere Müşteri Yöneticisine başvurur. Müşteri Yöneticisinin adı ve e-posta adresi, davet ve anımsatıcı e-postalarınızda bulunmaktadır. Müşteri Yöneticisinden bildirim aldıktan sonra TRACOM, bireyin kişisel bilgilerini TRACOM sistemlerinden kaldırır.

 • Veri İşlemeyi Kısıtlama Hakkı

  Bireyler, kişisel bilgilerin TRACOM sistemlerinde işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Kişisel bilgilerin işlenmesini kısıtlamayla ilgili tüm talepler yukarıda Unutulma Hakkı altında belirtilen prosedür uygulanarak Müşteri Yöneticisi tarafından yapılmalıdır.

 • Veri Taşınabilirliği Hakkı

  Bireyler, daha sonra diğer çeşitli amaçlarla kullanabilmek için, TRACOM sistemlerindeki kişisel bilgilerini yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir biçimde alma hakkına sahiptir. Kişisel bilgilerin alınması ile ilgili tüm talepler aşağıdaki prosedür uygulanarak Müşteri Yöneticisi tarafından yapılmalıdır:

  1. Birey (Öğrenci, Değerlendirici, Yönetici veya Uygulayıcı), kişisel bilgilerinin makine tarafından okunabilir biçimde alınmasını talep etmek için Müşteri Yöneticisine başvurur. Müşteri Yöneticisinin adı ve e-posta adresi, davet ve anımsatıcı e-postalarınızda bulunmaktadır.

  2. Müşteri Yöneticisi, kişisel bilgilerin bir bireyin kullanımına sunulması yönünde TRACOM’a yazılı bir talep gönderir.

  3. TRACOM, yerine getirilebileceğinden emin olmak için talebi değerlendirir. Talebin yerine getirilememesi için bir neden varsa, TRACOM Müşteri Yöneticisini yazılı olarak bilgilendirir. Böyle bir neden yoksa, TRACOM söz konusu talebi yerine getirir ve talep edilen bilgileri bireye sağlanmak üzere Müşteri Yöneticisine iletir.

 • İtiraz Etme Hakkı

  Bireyler, kendi kişisel bilgilerinin TRACOM sistemlerinde kullanılmasını onaylama veya reddetme hakkına sahiptir. Birey, işverenin meşru menfaatlerine uygun olarak, TRACOM hizmetlerine katılması için işvereni tarafından tayin edilir.

  Onayın kaldırılması ile ilgili tüm talepler, yukarıda Unutulma Hakkı altında belirtilen prosedür uygulanarak Müşteri Yöneticisi tarafından yapılmalıdır.

Bu Gizlilik Politikasına yönelik Değişiklikler

TRACOM, bilgi uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bu gizlilik politikasını güncelleyebilir. Esasa dair bir değişiklik yapmamız durumunda, değişiklik geçerli olmadan önce size e-posta göndererek (hesabınızda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilir) veya bu sitede bildirim yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin en son bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Bizimle İletişime Geçme

Bu beyan, TRACOM programlarındaki katılımcıların gizlilik ve veri kullanımına ilişkin politikamızı anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili bir sorunuz varsa, tracomlearning@tracom.com adresinden e-postayla veya aşağıdaki adresten postayla bizimle iletişime geçebilirsiniz:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, ABD 80111