Правила за защита на личните данни

TRUSTe

Политика на TRACOM в сферата на информацията и неприкосновеността на личните данни

Дата на влизане в сила: 15 септември 2023 г.

Въведение и обхват на тази Политика за поверителност

Корпорацията TRACOM, осъществяваща своята дейност като TRACOM Group (събирателно „TRACOM“, „ние“, „нас“, или „нашите“), има сериозен ангажимент да защитава правата и неприкосновеността на личните данни на всяко лице, което ползва нашите услуги. TRACOM не продава, не отдава под наем и не наема лични данни на никого. Тази политика за неприкосновеност на личните данни се отнася до определени сайтове, притежавани и управлявани от TRACOM, и описва как TRACOM събира, обработва, използва, защитава и споделя личните данни, които предоставяте на тези уеб сайтове: https://www.tracommax.com, https://www.tracomlearning.com и https://www.tracomae.com, (събирателно „системи TRACOM“). Тя описва също така възможностите, които имате по отношение на използваните от нас Ваши лични данни, и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация.

Стандартни договорни клаузи за ЕС

TRACOM се позовава на Стандартните договорни клаузи (Решение 2010/87/ЕС), които са в сила за всяка клиентска организация като механизъм за прехвърляне на лични данни извън ЕС. TRACOM обработва личните данни, които получава, в Съединените щати (САЩ).

Рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ (EU-U.S. DPF), Допълнение към EU-U.S. DPF за Обединеното кралство и Рамково споразумение за защита на данните между Швейцария и САЩ (Swiss-U.S. DPF)

TRACOM се съобразяват и с изискванията на Рамковото споразумения за защита на данните между ЕС и САЩ (EU-U.S. DPF), Допълнението към EU-U.S. DPF за Обединеното кралство и Рамковото споразумение за защита на данните между Швейцария и САЩ (Swiss-U.S. DPF), както е посочено от Министерството на търговията на САЩ.

TRACOM е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към Принципите на Рамковото споразумения за защита на данните между ЕС и САЩ (EU-U.S. DPF) по отношение на обработката на лични данни, получени от Европейския съюз във връзка с EU-U.S. DPF и от Обединеното кралство (и Гибралтар) във връзка с Допълнението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF.

TRACOM е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към Принципите на Рамковото споразумения за защита на данните между Швейцария и САЩ (Swiss-U.S. DPF) по отношение на обработката на лични данни, получени от Швейцария във връзка с Swiss-U.S. DPF Ако има конфликт между условията в тази политика за поверителност и Принципите на Рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ (EU-U.S. DPF) и/или Принципите на Рамковото споразумение за защита на данните между Швейцария и САЩ (Swiss-U.S. DPF), ще се прилагат Принципите.

За да научите повече за програмата на Рамковото споразумение за защита на данните (DPF), и да видите нашите удостоверения, моля, посетете https://www.dataprivacyframework.gov.

TRACOM носи отговорност за обработката на личните данни, които получава, съгласно DPF, и впоследствие прехвърля на трета страна, действаща като агент от нейно име. TRACOM се придържа към принципите на DPF за всички последващи трансфери на лични данни от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария, включително разпоредбите за отговорност за последващ трансфер.

По отношение на личните данни, получавани или прехвърляни в съответствие с DPF, TRACOM се подчинява на регулаторните изпълнителни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ. При определени ситуации от TRACOM може да се изисква да разкрива лични данни в отговор на законни искания от страна на публични органи, включващи изпълнение на изисквания на националната сигурност или правоприлагащите органи.

Ако имате неразрешени притеснения относно неприкосновеността или използването на данни, които не сме разгледали по удовлетворителен начин, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик за разрешаване на спорове с трети страни (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

За жалби относно спазването на DPF, които не са разрешени от никой от другите механизми за DPF, Виеимате възможност, при определени условия, да поискате правно обвързващ арбитраж. Повече информация можете да откриете на официалния уеб сайт на DPF на https://www.dataprivacyframework.gov.

Потребителите трябва да са навършили 18 години, за да могат да използват системите на TRACOM и да участват в оценките по нашите програми. Съгласявайки се с тази Политика за поверителност, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години.

Информация, която ни предоставяте по свое желание, и как я използваме

Обикновено обработваме следните типове Лични данни:

TRACOM предоставя на своите клиенти услуги за оценка и обучение. В хода на предоставянето на тези услуги ние събираме лични данни или информация за частни лица. Личните данни включват, но не се изчерпват, със следните:

 • Информация за контакт: (напр. лично и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер (само за администратори)). Тази информация за контакт се използва, (i) за да установим самоличността Ви, (ii) за да комуникираме с Вас и да отговорим на Ваши заявки, (iii) за да извършваме нашите услуги.
 • Демографска информация: Факултативно (напр. държава, работа, ниво на работа, отрасъл, възрастова група, пол). Тази информация се използва за (i) статистически анализ, (ii) за подобряване на нашите продукти.
 • Идентифицираща информация: (напр. потребителско име, парола, въпроси и отговори за сигурност). Това ни позволява да Ви предоставим упълномощен достъп до нашите услуги.
 • Поведенческа информация: (напр. отговори на оценката). Събраната информация се използва за извършване на услугите, предоставяни от TRACOM.
 • Чувствителни лични данни: Включват факултативен въпрос за етническа принадлежност (само за отговорилите от САЩ). Ние използваме тази информация за (i) статистически анализ, (ii) подобряване на нашите продукти.

Ние използваме личните данни за удостоверяване на правомерен достъп до нашите уебсайтове и за обработване на данните от оценки, събирани в отчети за профили на обучаващи се, използвани от обучаващите се в групови и индивидуални обучения и тренировки. Вашият работодател е сключил договор с TRACOM за предоставяне на нашите услуги на конкретни физически лица (“Обучаващи се“) за личното им и професионално развитие. Ако сте обучаващ се и не желаете да предоставяте лични данни, можете да получите примерен отчет за профил на обучаващ се. Това ще намали приложимостта на информацията за Вас. Ако сте били помолени да предоставите обратна връзка за колега, но не желаете да предоставяте лични данни, обучаващият се няма да може да се възползва от ценния Ви отзив.

Бисквитки и други технологии за проследяване

TRACOM използва технологии като бисквитки или подобни технологии в своите уебсайтове, за да анализира тенденции, да управлява уебсайта, да проследява как потребителите се движат в уебсайта, както и за да събира демографска информация за потребителската си база като цяло. Можем да използваме бисквитките например за управление на сесии на браузъра и предпочитания на потребителите. Потребителите могат да контролират използването на бисквитки в браузъра си. Ако отхвърлите бисквитките, все още можете да използвате нашия уебсайт, но възможността Ви да използвате някои функции или области от нашия сайт може да бъде ограничена.

Както повечето уебсайтове, ние събираме определена информация автоматично и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация може да включва адреси на Интернет протокол (IP адреси), тип на браузъра, име на доставчика на Интернет (ISP), страници, които препращат към сайта, операционна система, дата и час на посещението и/или данни за последователността на кликванията с мишката, за да подобряваме нашите услуги, аналитична информация и функционалност на сайта.

Ние редовно анализираме отговори на оценки и демографски въпроси, включително отговори за етническа принадлежност, като резултатите се използват от TRACOM за актуализиране и утвърждаване на нашите оценки и понякога се публикуват само в обобщен вид в изследователски отчети, предназначени за общо разпространение. В тези отчети никога не се идентифицират лица. Конкретни организации се идентифицират само ако получим предварително писмено одобрение от организацията.

Събираните за или от физическо лице лични данни се считат за поверителни от TRACOM. Достъп до личните данни има само упълномощен персонал (администратори и медиатори на TRACOM, администратори и медиатори на клиента). След като обаче отделните отчети за профил на обучаващ се се предоставят на обучаващите се, администраторите или медиаторите на клиентите, тези материали вече не са под контрола на TRACOM.

Сигурност на данните

Сигурността на личните Ви данни е важна за TRACOM. Ние спазваме приетите в отрасъла стандарти за защита на подаваните към нас лични данни както по време на предаването им, така и в покой, след като TRACOM ги получи. Когато въвеждате лични данни, ние шифроваме предаването на тази информация с помощта на технологията за слой със защитен сокет (SSL). Никой метод на предаване по Интернет или на електронно съхранение не е 100% сигурен. Затова не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност. Ако имате някакви въпроси относно сигурността на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес tracomlearning@tracom.com.

В случай на продажба на активи, сливане, консолидиране, преструктуриране, реорганизация, ликвидация или друга подобна сделка, включваща TRACOM, ние можем да прехвърлим някои или всички лични данни на компанията наследник. Ще бъдете уведомени с имейл и/или съобщение на видно място в нашия уеб сайт за всяка промяна в собствеността или употребата на Вашите лични данни, както и за всички възможности , които може да изберете във връзка с личните си данни.

Законово разкриване на данни

Възможно е да разкрием лични данни, когато считаме, че такова разкриване се изисква от закона, като например в отговор на призовка или друга съдебна процедура, когато имаме основателна причина да вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защита на Вашата безопасност или безопасността на други, за разследване на измама или в отговор на искане на правителството, или която и да е трета страна, с Вашето предварително съгласие.

ОРЗД и ЕС

TRACOM се отнася сериозно към защитата на личните данни и е назначила Data Protection Representative Limited (“DataRep“) като наш Представител по защита на данните за целите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) в Европейския съюз, за да можете да се свържете с нас директно в своята държава по местопребиваване.

Можете да упражнявате правата си по силата на ОРЗД по отношение на личните данни. За повече информация относно тези права посетете сайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en) или националния Орган за защита на данните във Вашата държава.

DataRep има обекти във всяка от 27-те държави членки на ЕС, Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Европейското икономическо пространство (ЕИП), за да могат клиентите на TRACOM да отправят своите запитвания към тях.

Ако имате запитване към TRACOM или искате по друг начин да упражните правата си по отношение на личните Ви данни, можете да направите това по един от следните методи:

 • Да изпратите имейл до DataRep на tracom@datarep.com
 • Да попълните онлайн уеб формуляра на https://www.datarep.com/tracom
 • Да изпратите писмо до DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, United Kingdom
 • да изпратите писмо до DataRep, 3rd and 4th Floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Germany
 • (ЗАБЕЛЕЖКА: При методите в писмен вид използвайте DataRep, а не TRACOM като получател)

Вашите лични данни

TRACOM зачита Вашия контрол върху личните Ви данни. При поискване TRACOM ще потвърди дали обработваме информация, която сме събрали от Вас, и ще Ви предостави информация за това дали сме запазили някои от Вашите лични данни. Ние използваме Вашите лични данни както е необходимо, за да спазваме правните си задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения, и ще ги запазим, докато получим инструкция за премахването им от Клиента на TRACOM или от Вас (при ограничени обстоятелства).

При определени обстоятелства няма да можем да изпълним Вашето искане, като например когато то противоречи на нашите нормативни задължения, засяга правни въпроси, не можем да установим Вашата самоличност или това включва неоправдани разходи или усилия, но във всеки случай ние ще отговорим на Вашата заявка в рамките на разумен срок и ще Ви дадем обяснение.

Ако сте обект на някое от нашите оценки с множество оценители, ще Ви помолим да поканите хора да участват като Ваши оценители. Ще Ви попитаме за техните имена и имейл адреси. Ще изпратим на Вашите оценители еднократен имейл, за да ги поканим да посетят уебсайта за оценка и евентуално да им изпращаме периодични напомняния. TRACOM съхранява тази информация с единствената цел да изпраща тези имейли и да измерва напредъка на Вашите оценители по отношение на отговорите на оценката.

TRACOM спазва изискванията за неприкосновеност на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на Европейския съюз, наред с други. По силата на ОРЗД физическите лица могат да упражняват правата ли върху неприкосновеността на данните, като следват инструкциите за всяко от правата, изброени по-долу:

 • Право на достъп и корекция
 • Физическите лица имат право да получават достъп, да разглеждат и да променят личните си данни, запазени на системите на TRACOM. Гореописаният процес се различава в зависимост от уебсайта, и ролята на потребителя, както следва:

  MAX (www.tracommax.com)
  Администратори на клиента
  – Могат да преглеждат/редактират личните данни на други физически лица, за които са упълномощени, чрез екрана Individual Edit (Редактиране на физическо лице).
  – Могат да преглеждат/редактират своите лични данни чрез екрана My Information Edit (Редактиране на моята информация).

  Медиатори
  – Могат да преглеждат/редактират своите лични данни чрез екрана My Information Edit (Редактиране на моята информация).

  TRACOM Learning (www.tracomlearning.com)
  Обучаващи се/Оценители
  – Могат да разглеждат/редактират своите лични данни чрез екраните My Account (Моят акаунт), My Password (Моята парола) и My Security Questions (Моите въпроси за сигурност).
  – Обучаващите се, използващи метода за достъп чрез кодове на проучвания, трябва да се свържат с администратора на клиента, за да поискат промяна на личните им данни. Името и имейл адресът на администратора на клиента са включени в имейлите за покана и напомняне.

 • Право на заличаване (Право да бъдете забравени)
 • TRACOM ще пази лични данни, докато упълномощен представител на нашия клиент уведоми TRACOM в писмен вид да премахне личните данни.

  Физическите лица имат право да поискат премахване на своите лични данни от системите на TRACOM. Всички заявки към TRACOM за премахване на лични данни трябва да идват от администратор на клиента. За да упражни това право, физическото лице (обучаващ се, оценител, администратор или медиатор) се свързва с администратора на клиента, за да поиска премахване на неговите лични данни. Името и имейл адресът на администратора на клиента са включени в имейлите за покана и напомняне. При уведомяване от страна на администратора на клиента TRACOM ще премахне личните данни на физическото лице от системите на TRACOM.

 • Право на ограничаване на обработката
 • Физическите лица имат право да ограничат обработката на личните данни в системите на TRACOM. Всички искания за ограничаване на обработката на лични данни трябва да идват от администратор на клиента, спазващ процедурата, описана в точката “Право на заличаване“ по-горе:

 • Право на преносимост на данните
 • Физическите лица имат право да получат своите лични данни от системите на TRACOM в често използван, машинно читаем формат, за да могат след това да се използват с различни други цели. Всички заявки за получаване на лични данни трябва да идват от администратор на клиента, спазващ следната процедура:

  1. Физическото лице (обучаващ се, оценител, администратор или медиатор) се свързва с администратора на клиента, за да поиска получаване на своите лични данни в машинно читаем формат. Името и имейл адресът на администратора на клиента е включен в имейлите за покана и напомняне.

  2. Администраторът на клиента подава писмена заявка до TRACOM за предоставяне на данни на физическо лице.

  3. TRACOM оценява искането, за да се увери, че то може да бъде изпълнено. Ако има причина, поради която искането не може да бъде изпълнено, TRACOM ще уведоми администратора на клиента в писмена форма. В противен случай TRACOM изпълнява искането и препраща исканата информация към администратора на клиента, който от своя страна да го предостави на физическото лице.

 • Право на възражение
 • Физическите лица имат право да одобрят или отхвърлят използването на техните лични данни в системите на TRACOM. Дадено физическо лице се номинира от неговия работодател да участва в услугите на TRACOM в съответствие със законните интереси на работодателя.

  Всички искания за оттегляне на съгласие трябва да идват от администратор на клиента, спазващ процедурата, описана в точката “Право на заличаване“ по-горе.

Промени в настоящата политика за неприкосновеност на личните данни

Възможно е TRACOM да актуализира тази политика за неприкосновеност на личните данни, за да отразява промените в нашите информационни практики. Ако направим някакви съществени промени, ще Ви уведомим с имейл (изпратен до имейл адреса, посочен в профила Ви) или с известие на този сайт, преди промяната да влезе в сила. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно практиките ни за неприкосновеност на личните данни.

Как да се свържете с нас

Тази декларация е изготвена, за да помогне на участниците в програмите на TRACOM да разберат нашата политика за неприкосновеност на личните данни и тяхната употреба. Ако имате някакви въпроси относно тази политика за неприкосновеност на личните данни, можете да се свържете с нас по имейл до tracomlearning@tracom.com или по пощата на адрес:

The TRACOM Corporation
6675 South Kenton Street, Suite 118
Centennial, Colorado, USA 80111